Pentru a-şi creşte şi diversifica competenţele profesionale, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de programe de formare profesională, conform prevederilor Legii nr. 76/2002.
Formarea profesională se realizează prin cursuri, stagii de practică şi specializare, dar şi prin alte forme. Iar accesul la acestea este făcut prin informare şi consiliere profesională, sau prin mediere.
Programele de formare profesională sunt organizate pe niveluri de pregătire şi specializări, dar şi pe categorii şi grupuri de persoane.

CE PERSOANE BENEFICIAZĂ GRATUIT DE PROGRAME?

La articolul 66 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă sunt precizate persoanele care beneficiază gratuit de serviciile de formare profesională. Acestea sunt:
• cele care au devenit şomere;
• cele care n-au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;
• cele care au obţinut statutul de refugiat/altă formă de protecţie internaţională;
• cetăţenii străini/apatrizi care au fost încadraţi în muncă/au realizat venituri în România;
• cele care n-au putut ocupa un loc de muncă după repatriere/eliberarea din detenţie;
• cele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare/realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Există şi situaţii în care persoanele angajate pot beneficia gratuit (la cerere şi cu acordul/la cererea angajatorului) de servicii de formare profesională. Acestea sunt persoanele aflate în următoarele situaţii:
• au reluat activitatea după încetarea concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap);
• au reluat activitatea după stagiul militar;
• au reluat activitatea după recuperarea capacităţii de muncă (după pensionarea pentru invaliditate).

CE DREPTURI AU CEI CARE BENEFICIAZĂ GRATUIT DE PROGRAME?

Pe durata participării la programele de formare profesională, persoanele beneficiare au următoarele drepturi, conform art. 661 alin. (2):
• să beneficieze de pregătire teoretică şi practică şi să susţină (gratuit) de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
• să beneficieze de rechizite, materiale de instruire, manuale;
• să beneficieze de echipament de protecţie în timpul instruirii practice (acolo unde e cazul);
• să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu/unitatea de cazare la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport;
• să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi testele necesare (pentru frecventarea cursului).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here