Azi îţi spunem ce obligaţii fiscale trebuie să depui la Fisc până luni, 10 septembrie:

1. Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA – Formularul ANAF 096

Formularul trebuie depus de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire (prevăzut la art.152 din Codul fiscal)  şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

1. Codul Fiscal art. 152 alin. (7)

2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 din 20/01/2012.

Descarcă Formularul ANAF nr. 096! Click AICI!

2. Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii şi plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Cine trebuie să plătească această taxă?

Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

* Codul Fiscal

* Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

3. Plata taxei hoteliere

Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

De asemenea, unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

Descarcă DECLARAŢIA – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră. Click  AICI!

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

* Codul Fiscal;

* Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004;

* Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here