Lista obligaţiilor fiscale care trebuie depuse în această lună la Fisc este destul de amplă, urmând să vă prezentăm  un calendar al declaraţiilor, împărţite pe termenele limită specifice.

* 5 aprilie 2013 (vineri, săptămâna 1-7 aprilie)

– Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

* 10 aprilie 2013 (miercuri, săptămâna 8-14 aprilie)

– Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

– Formular 020 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române;

– Formular 070 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

– Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal;

– Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate;

– Plata taxei hoteliere şi depunerea DECLARAŢIEI – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.


Sursa foto: Lege5.ro

* 15 aprilie 2013 (luni, săptămâna 15-21 aprilie)

– Declaraţia intrastat pentru luna precedentă;

– Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;

– Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole;

– Depunerea SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă;

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă;

– Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă;

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă;

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru trimestrul …….

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă (anexa nr. 47 la norme);

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă;

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă.


Sursa foto: Lege5.ro

* 22 aprilie 2013 (luni, săptămâna 22-28 aprilie)

– Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent.

* 25 aprilie 2013 (joi, săptămâna 22-28 aprilie)

– Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;

– Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

– Formular 104 – Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent;

– Formular 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

– Formular 224 – Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;

– Formular 225 – Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent;

– Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată;

– Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

– Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată;

– Formular 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal;

– Formular 390 VIES – Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;

– Formular 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal).


Sursa foto: Lege5.ro

* 29 aprilie 2013 (luni, săptămâna 29 aprilie-5 mai)

– Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2012.

* 30 aprilie 2013 (marţi, săptămâna 29 aprilie-5 mai)

Formular 120 – Decontul privind accizele pentru anul precedent;

– Formular 130 – Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut.


Sursa foto: Lege5.ro

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here