Așa după cum deja cunoaștem, noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015), ce va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, a fost publicat de dată recentă în Monitorul Oficial al României nr. 688/2015.

Printre numeroasele modificări pe care le aduce noul Cod Fiscal regăsim modificări și în privința reglementărilor referitoare la veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Tocmai ținând cont de acest aspect, dar și de faptul că în trecut am mai prezentat în mai multe articole aspecte legale referitoare la veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală, în prezentul articol mi-am propus să prezint noutățile aduse de noul Cod Fiscal referitor la astfel de venituri obținute din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru  stabilirea  venitului  net  anual  realizat  de  persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală  noul Cod Fiscal prevede ca se acorde o cheltuială deductibilă egală cu  40%  din  venitul  brut,  inclusiv  pentru  crearea  unor  lucrări  de  artă monumentală. Aceeași cota forfetară de cheltuieli se utilizează și în cazul opțiunii contribuabililor pentru impozit final. 

Astfel, potrivit art. 70 alin. 1 din noul Cod fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Potrivit și noului Cod Fiscal, contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală  pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final; în acest caz, opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor (persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă), prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit prevederilor titlului V din noul Cod fiscal – Contribuţii sociale obligatorii. Impozitul astfel calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

Se elimină excepţia aplicabilă prin actualul Cod Fiscal prin care s-a stabilit că persoanele fizice care realizează actualmente venituri din desfăsurarea activităţilor independente (deci inclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală) nu datorează contribuţie de asigurări sociale (CAS) pentru aceste venituri dacă mai realizează și venituri din salarii, pensii, venituri din activități independente etc.

Cu alte cuvinte, prin noul Cod Fiscal se instituie obligația de plată a cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale (CAS) pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din desfăsurarea activităţilor independente, deci inclusiv pentru  persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Reținem și că obligația de plată a CAS se stabilește prin aplicarea cotei pentru contribuția individuală (10,5%) asupra bazelor de calcul, însă contribuabilii pot opta pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale (CAS) corespunzătoare condiţiilor normale de muncă (respectiv 26,3%), așa cum este în prezent, în vederea stabilirii integrale a punctajului de pensie.

Cu alte cuvinte observăm că, prin aplicarea contribuţiilor de asigurări sociale  (CAS) asupra tuturor veniturilor obţinute din activităţi din muncă, indiferent de modalitatea de exercitare a acesteia (muncă salarială, activităţi independente, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală) legiuitorul a dorit să extindă baza de impunere, inclusiv asupra veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (inclusiv cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală ) şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (CAS), o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 din noul Cod Fiscal (cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și NU poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

De subliniat și faptul că legiuitorul, prin noul Cod Fiscal a prevăzut și excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente; astfel, potrivit art. 150 din noul Cod Fiscal, persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (de exemplu: avocații) , care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari NU datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS) pentru veniturile din activităţi independente (deci inclusiv pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală) .

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2017 se elimină  excepţia aplicabilă prin actualul Cod Fiscal prin care s-a stabilit că actualmente persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă mai realizează și venituri din salarii, pensii, venituri din activități independente etc.

Cu alte cuvinte, prin noul Cod Fiscal începand cu 1 ianuarie 2017 se instituie obligația de plată a cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din desfăsurarea activităţilor independente, deci inclusiv pentru  persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, chiar dacă aceste persoane mai obțin venituri din salarii, pensii, alte activități independente etc.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală NU datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. 1 lit. a-d, g, i-l din noul Cod Fiscal1, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (inclusiv cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală ) şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) este diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de venit.

Potrivit art. 171 alin. 1 din noul Cod Fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 din noul Cod Fiscal (cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut).

Reținem și că pentru veniturile realizate începând cu data de 01. 01.2017, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) NU poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din activităţi independente, deci inclusiv pentru  persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate(CASS) se stabileşte, de organul fiscal competent, în anul următor celui de realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

Astfel, organul fiscal stabilește baza anuală de calcul, ca sumă de baze anuale de calcul asupra cărora se datorează contribuția și încadrează această bază în plafonul anual maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câstigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni.

____________________________________

1 Art. 155 alin. 1 li. A-d, g, i-l din noul Cod Fiscal: Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) venituri din pensii, definite conform art. 99;

c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);

(…)

g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

(…)

i) indemnizaţii de şomaj;

j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;

k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Ai nevoie de Noul Cod Fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie 2016? Poţi cumpăra actul în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here