Aşa cum am promis în prima parte a articolului nostru, în cea de-a doua parte vom prezenta aspecte legate de calculul impozitului /taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice, precum și alte noutăți aduse de noul Cod Fiscal în materia impozitării clădirilor.

Cum se va calcula impozitul /taxa pe clădirile deţinute de persoanele juridice?

Dacă potrivit actualului Cod Fiscal, impozitul pe clădiri în cazul persoanelor  juridice se calculează   prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, cota de impozit stabilindu-se prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (la nivelul municipiului Bucureşti), putand fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv, începând cu data de 1 ianuarie 2016:

 • pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii (art. 460 alin. 1 din noul Cod Fiscal);
 • pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii (potrivit art. 460 alin. 2 din noul Cod Fiscal).

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (art. 460 alin. 3 din noul Cod Fiscal).

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se va determina prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 460 alin. 1 din noul Cod Fiscal, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 460 alin. 2 sau 3  din noul Cod Fiscal.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 • în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Reținem că, potrivit art. 460 alin. 6 din noul Cod Fiscal, valoarea impozabilă a clădirii se va actualiza o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

Prevederile art. 460 alin. 6 din noul Cod Fiscal nu se vor aplica în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform art. 460 alin. 1 sau 2 din noul Cod Fiscal, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

În ceea ce privește cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la art. 460 alin. 1 si 2 din noul Cod Fiscal, aceasta se va stabili prin hotărâre a consiliului local, iar la nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Se mai mențin în noul Cod Fiscal taxele majorate pentru deţinerea mai multor proprietăţi, precum şi cele pentru proprietăţile care au suprafeţe mai mari de 150 mp?

Nu, noul Cod Fiscal nu mai menține taxele majorate pentru deţinerea mai multor proprietăţi, precum şi cele pentru proprietăţile care au suprafeţe mai mari de 150 mp, taxe care există în actualul Cod Fiscal.

Ce alte noutăți mai aduce noul Cod Fiscal în materia impozitării clădirilor?

Reținem și că, valoarea impozabilă a clădirii (determinată în urma aplicării prevederilor art. 457 alin. 1-7 din noul Cod Fiscal), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 • cu 30%. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 • cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here