Codul de procedură civilă va fi modificat în privința cererilor de revizuire asupra unui act civil care a creat prejudicii materiale în cazul mai mult persoane, conform inițiativei legislative depuse la Senat de un parlamentar PNL, care a primit mai multe cereri din partea cetățenilor în acest sens.

Mai mult, inițiatorul proiectului a interpelat și ministerul Justiției cu privire la schimbările propuse, oficialii fiind de accord că în acest moment, articolul din Codul de procedură civilă referitor la cererea de revizuire asupra unui act civil care a adus prejudicii unor cazuri reprezentate nu respectă exigențele constituționale.

“Totuși, în răspunsul ministerului Justiției se arată că revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare, și că motivele prezentate trebuie să fie supuse unui proces legislativ de reglementare cu sufiecentă claritate și previzibilitate de către legiuitori, inclusiv parlamentari”, se mai argumentează în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Astfel, în primul rând, proiectul completează art. 35 din Codul de procedură civilă, după cum urmează:

“Constatarea existenței sau inexistenței unui drept

Art. 35. Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Dacă printr-o cerere depusă la instanţă sau dacă aceasta poate constata prin sentinţă nelegalitatea acelor fapte ce vor constitui probe la cererea de revizuire, creându-se drept la revizuire. Mai precis, actele de proprietate, testamentul în formă autentică, extrasul de carte funciară şi actele de la autorităţile locale, au fost înlăturate total. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.”

De asemenea, la art. 509, alin (1), după punctele 1-11 se introduc următoarele prevederi, care constituie motive de revizuire:

“12. Instanța de judecată, respectiv judecătorul, pronunță o hotărâre nelegală, nedreaptă, abuzivă și cu rea-credință, ce rezultă din considerentele acelei hotărâri, într-o cauză civilă, dar pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală, pentru motive de mare risc (daunele morale), hotărârea fiind extrem de păgubitoare pentru cei împotriva cărora a fost dată.

13. Din reglementările prevăzute de Legea nr. 169/1997 care prevede că, persoanelor fizice îndreptățite, cărora li s-a eloiberat titlu de proprietate pentru terenul revendicat și care este proprietatea sa (cu extras de carte funciară), acestora nu li se mai poate anula titlul de proprietate. Procedându-se contrar acestor reglementări se constituie motive de revizuire.

14. Prin hotărâri nelegale, nedrepte și abuzive a fost împiedicată persoana fizică la realizarea dreptului de recuperare a terenului proprietatea sa.”

Proiectul are nevoie de avizul CSM și al Guvernului pentru a intra la votul din Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here