Statutul profesiei de avocat va fi modificat în partea referitoare la publicitatea formelor de exercitare a profesiei, conform unui proiect publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR).
În continuare, voi prezenta succint principalele noutăţi aduse de proiectul de modificare a Hotărârii UNBR nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat.

***

Se face distincţia între publicitatea formelor de exercitare a profesiei şi publicitatea profesională. Iată cum sunt definite cele două în proiect:

“Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să aducă la cunoştinţa publicului informaţii asupra naturii ori calităţii practicii profesionale.
“Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat şi se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea şi sub supravegherea acestora.
La mijloacele de publicitate folosite pentru formele de exercitare a profesiei de avocat se fac unele adăugiri, iar acestea vor fi:
• amplasarea unei firme;
• anunţuri de publicitate;
• anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon;
• invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;
• corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale;
• domeniu de Internet şi adrese de email;
• pagină web;
• publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate, ori care nu sunt destinate publicului larg.
De asemenea, în propunerea de modificare sunt extinse formele de publicitate a căror utilizare nu este permisă. Acestea sunt:
• racolarea clientelei – oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar ori propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fie solicitată în prealabil. Racolare se va considera şi adresarea personală sau prin terţi către victimele accidentelor sau către moştenitorii acestora, aflaţi în imposibilitatea de a alege un avocat;
• acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice – realizate pe orice suport material şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, exceptând publicaţiile care conţin o rubrică de consultanţă juridică;
• publicarea unor materiale cu conţinut publicitar în publicaţii (altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg);
• aducerea la cunoştinţa publicului a donaţiilor sau altor liberalităţi acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocaţii din cadrul acesteia (exceptând sponsorizările de conferinţe, colocvii etc. profesionale sau cu o componentă de specialitate juridică, sau a unor alte evenimente/acţiuni care nu sunt destinate publicului larg);
• utilizarea unui domeniu de Internet rezervat de un comerciant (cu scopul realizării corespondenţei prin e-mail sau al postării unei pagini web);
• prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaţilor care funcţionează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele, denumirea sau domeniul de Internet ale unui agent economic;
• promiterea obţinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;
• comunicarea publică a funcţiilor deţinute anterior în cadrul unor autorităţi;
• incitarea publică la iniţierea unui litigiu/conflict sau la amplificarea acestora.
În proiect se mai prevede că, în raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul va fi obligat să respecte interesele clientului său, onoarea, reputaţia profesiei şi obligaţiile profesionale. În exercitarea mandatului său, avocatului îi vor fi permise luările de poziţie publice, însă doar dacă acestea nu contravin interesului clientului şi dacă există permisiunea expresă a acestuia.
De asemenea, barourile, UNBR-ul şi organele profesiei nu vor răspunde pentru opiniile/activităţile avocaţilor reflectate în mass media.
Nu se pot folosi ca reclamă, în scopul dobândirii de clientelă, mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei. Astfel, vor fi interzise:
• menţiunile autolaudative sau comparative;
• nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;
• informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;
• furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;
• menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping;
• orice afirmaţii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei;
• orice forme de publicitate realizate de către terţi.
» Proiectul de modificare a Statutului profesiei de avocat poate fi consultat integral AICI (fişier PDF).
Sursa: UNBR | Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here