În Monitorul Oficial nr. 146 din 19.03.2013 a fost publicată Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Legea nr. 50/2013 modifică Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, având următoarele efecte:

– definește noi fapte considerate infracțiuni;

– majorează sancțiunile pentru faptele de evaziune fiscală.

* Care sunt noile fapte considerate infracțiuni?

1. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.

2. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.

Notă: prevederea lasă loc de interpretare a termenului de 15 zile, în mod normal ar trebui să fie sancțiune dacă se depășesc aceste 15 zile.

3. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.  

4. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.

Notă: atenție la impozitele de pe stat cu reținere la sursă!

* Ce majorări de pedepse regăsim?

Dacă prin faptele de evaziune s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

Dacă prin faptele de evaziune fiscală s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limită minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here