Ordinul nr. 301/2014 se adresează exportatorilor şi reglementează procedura de obţinere a autorizaţiei privind emiterea în mod simplificat a certificatelor A.TR..
Acestea au rolul de a justifica faptul că mărfurile transportate sunt în liberă circulaţie în cadrul uniunii vamale UE-Turcia.
Notă: Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul nr. 4822/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 167/2014.
De asemenea, acelaşi act normativ reglementează modul în care se obţine autorizaţia ce dă dreptul unui exportator să întocmească declaraţie de origine a bunurilor.

Pentru ambele proceduri, reglementarea adoptată stabileşte modul în care un exportator poate obţine autorizaţia de a întocmi (menţiona) direct pe factura de export dreptul de a completa dovada originii bunurilor şi a certificatelor A.TR..

Pentru obţinerea acestor autorizaţii, exportatorii interesaţi depun o documentaţie la Direcţia regională vamală de care aparţin.
Pentru dreptul de a menţiona certificatul A.TR. în factură — în procedură simplificată — se depune o cerere, însoţită de următoarele documente în fotocopie:

actul constitutiv al societăţii;
certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;
contractele în baza cărora se efectuează exportul.
Direcţiile vamale regionale analizează documentaţia urmărind în principal volumul exporturilor, existenţa unor contracte ferme, precum şi respectarea regulilor de transport.
Autoritatea vamală regională are dreptul să aprobe sau să respingă dosarul dacă acesta nu este conform, în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei.
Pentru exportatorii care doresc autorizarea procedurii simplificate privind dreptul de a prezenta dovada originii bunurilor, prin întocmirea acestei declaraţii direct pe factura de report, cererea adresată autorităţii vamale va fi însoţită de:
actul constitutiv al societăţii;
certificatul de înmatriculare;
contractele în baza cărora se vor efectua exporturile;
descrierea procesului tehnologic de obţinere a bunurilor;
structura de preţ a produsului finit;
liste centralizatoare, care să cuprindă materii prime şi materiale utilizate pentru realizarea bunurilor, specificându-se încadrarea tarifară, originea bunurilor;
copii cu privire la documentele ce atestă eventuale regimuri suspensive pentru materialele folosite la obţinerea produselor exportate;
alte documente ce susţin cererea.
——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here