Atragem atenţia asupra acestui subiect, în condiţiile în care reglementările cuprinse în Codul de procedură civilă au fost, recent, modificate prin Legea nr. 138/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 753/2014 şi aflată în vigoare de la 19 octombrie.

Aşa cum se arată în expunerea de motive formulată de iniţiatorii proiectului de reglementare, devenită Legea nr. 138/2014, practica în materia executării silite a demonstrat necesitatea de a se elimina etapa încuviinţării silite din competenţa instanţelor şi atribuirea acesteia către executorii judecătoreşti. Tot practica a arătat necesitatea reintroducerii procedurii de investire cu formulă executorie pentru titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, în vederea asigurării unui control al instanţelor de judecată asupra acestei categorii de înscrisuri şi ţinând cont că încuviinţarea executării silite presupune o etapă ulterioară care constă în verificarea condiţiilor de formă, verificare pe care o va realiza executorul judecătoresc.

Iată, în continuare, în ce constă principalele modificări aduse de Legea nr. 138/2014, în această materie, separat pe hotărâri arbitrale şi hotărâri judecătoreşti de drept comun.

Hotărârea arbitrală

Din materia conţinută în Cartea a IV-a “Despre arbitraj”, notăm în primul rând cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil. Hotărârea arbitrală dată se prezintă instanţei judecătoreşti ori notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial.

După verificarea de către instanţa judecătorească ori de către notarul public a respectării condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză.

Procedura de executare silită a hotărârii arbitrale. Prin completările aduse la această procedură, se prevede că dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările vor fi efectuate de către instanţă, în cadrul procedurii de învestire cu formulă executorie.

Notă: În caseta foto puteţi vedea această modificare adusă de Legea nr. 138/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

execsiltita

Drept urmare, hotărârea arbitrală, care constituie titlu executoriu, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia a avut loc arbitrajul.

Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti

Obligaţiile susceptibile de executare silită. În noua redactare, reglementările din Codul de procedură civilă, conţinute în Cartea a V-a prevăd că pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.

Dobânzi, penalităţi şi actualizarea valorii obligaţiei principale. În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.

Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor.

Pentru sumele astfel stabilite, încheierea instanţei de executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Temeiul executării silite

 Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Sunt titluri executorii:

 • hotărârile executorii date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
 • hotărârile executorii date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul;
 • hotărârile cu executare provizorie;
 • hotărârile definitive;
 • orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale

Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale învestite cu formulă executorie, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei judecătoreşti competente, dacă sunt învestite cu formulă executorie.

Alte titluri executorii. Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită:

 • încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 • titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute de lege;
 • titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie.

Învestirea cu formulă executorie

Titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie.

Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales.

Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege.

Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă niciunei căi de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestaţiei la executare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna ziua,

  Din luna noiembrie mi s-a instaurat o poprire in valoare de 33% din salariu din cauza neplatii unui credit BRD,insa din pacate din acest motiv am ajuns in imposibilitatea de a plati un alt credit pe care il am ( pentru care platile erau la zi).In aceste conditii, in cazul in care ajung in executare silita si cu acest creditor ar trebui sa mi se retina pana la 50% din salariul net,nu? (Indiferent ca sunt 2 sau mai multe credite in executare).
  Creditorul ma ameninta ca imi va putea popri pana la 88% la suta din salariu,conform noului Cod Civil (?!) Insa nu stiu in mod oficial sa se fi modificat ceva.
  Este adevarat ca mi se pot popri pana la 88% din venituri sau pur si simplu creditorul a vrut sa ma sperie ? Precizez ca acesta este un IFN,de aici si amenintarile + comportamentul abuziv.

  Va multumesc anticipat pentru raspuns !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here