Ministerul Muncii a publicat în dezbatere publică un ordin pentru modificarea și completarea ordinului pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, mai exact Ordinul nr. 762/1.992/2007.

Astfel, la capitolul 4, punctul D. Funcțiile sistemului respirator, la titlul Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcțiilor sistemului respirator, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4 cu următorul cuprins:

Afecțiuni respiratorii cronice cu hipoxemie severă/gravă în repaus, ce necesită oxigenoterapie de lungă durată –durata administrării cotidiene ≥/= 15 ore/zi, indiferent de vârsta de debut”.

La Capitolul 7 Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente, la punctul III. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii – locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 1. Amputaţii*), la rândul aferent Deficiențe medii, NOTA se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Pentru perioade de 12 luni, în vederea adaptării la unimanualitate, transfer gestualitate, se poate încadra în grad de handicap accentuat. Pentru situațiile menționate se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima evaluare.

De asemenea, se mai arată în ordin, pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.

Ordinul mai prevede că după adoptarea sa de către ministrul Muncii, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile judeţene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire noile prevederi.

Ai nevoie de Ordinul nr. 762/2007? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here