Prin modificările și completările aduse de Legea nr. 179/2013 asupra Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,  se dorește creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă și creșterea calității calificării profesionale. Menționăm că Legea nr.179/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.348 din 13 iunie 2013 (M.Of. 348/2013).

Atenţie! Noile prevederi intră în vigoare de la 16 iunie 2013!

Acest act normativ reprezintă răspunsul național al transpunerii Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale ET20, unul din instrumentele atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Schimbările aduse de această lege vizează:

  • clauzele contractului de ucenicie;
  • îmbunătățirea condițiilor de acces la un program de ucenicie;
  • modalitatea de evaluare și certificare a formării profesionale obținute prin ucenicie în conformitate cu prevederile legale privind formarea profesională a adulților;
  • controlul modului în care se organizează și se desfășoară ucenicia la locul de muncă prin inspectoratele teritoriale de muncă;
  • modalitatea de finanțare a acesteia.

Modificările aduse contractului de ucenicie vizează suplimentarea obligațiilor angajatorului, acesta trebuind:

  • să asigure ucenicului toate drepturile care rezidă dintr-un contract individual de muncă;
  • să îi asigure pregătirea teoretică și practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează, finalizată cu un certificat de calificare profesională a adulților, pentru acest lucru putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat potrivit OG nr. 129/2000, revenindu-i sarcina de a suporta contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului.

ucenicie1
Sursa foto: Lege5.ro

De asemenea, sunt suplimentate și obligațiile ucenicului care are obligația de a desfășura activitatea în conformitate cu programul de formare și de a participa la examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică.

Contractul de ucenicie va cuprinde obligatoriu denumirea calificării care urmează să o dobândească ucenicul și denumirea furnizorului de formare profesională.

Durata contractului de  ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

  • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.  

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Persoanele care doresc să devină ucenici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă minim vârsta de 16 ani;
  • să fie în căutarea unui loc de muncă;
  • să nu dețină o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia;
  • să îndeplinească condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă conform OG nr. 129/2000.

ucenicie2
Sursa foto: Lege5.ro

Vârsta minimă de accesare a unui program de ucenicie este de 16 ani și nu cea de 15 ani, pentru a fi în concordanță cu Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale).

De interes este și opțiunea Parlamentului privind eliminarea limitei superioare de vârstă – varianta guvernului prevedea ca aceasta să fie vârsta de 25 de ani, în timp ce Parlamentul a eliminat această restricție, făcând astfel posibilă ucenicia la orice vârstă superioară celei de 16 ani.

Finanțarea uceniciei poate fi realizată din resursele proprii ale angajatorilor, sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice, bugetul asigurărilor de șomaj, respectiv fonduri structurale europene. 

Legea nr. 179/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here