19 Februarie, 2018

Ce modificări au fost aduse la Fondul de mediu prin OG nr. 31/2013?

În Monitorul Oficial nr. 553/2013 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Principalele modificări aduse de acest act normativ:

• se introduce în atribuţiile Administraţiei Fondului de Mediu desfăşurarea de controale la operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor privind deşeurile de ambalaje, respectiv anvelope uzate;

• se modifică la suma de 0,30 lei/kg taxa pentru cantităţile de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, cu precizarea că taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

Notă: anterior, taxa era de 2 lei/litru.

• constituie venit la fondul pentru mediu suma reprezentând valoarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor din legea privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile;

• reprezintă, de asemenea, venit la fondul de mediu o sumă de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de operatorii economici autorizaţi şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului de Mediu ca fiind valorificate.

art9Sursa foto: Lege5 Online

Actul normativ mai precizează că în cazul contribuţiei de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, în cazul introducerii acestora prin achiziţii intracomunitare sau importuri, baza de calcul la care se aplică această contribuţie este valoarea de achiziţie, exclusiv TVA.


Se modifică termenul de declarare şi de plată pentru următoarele taxe la fondul pentru mediu:


  • Pentru taxele încasate de la proprietarii sau administratorii de deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, termenul de declarare şi plată va fi data de 25 a lunii următoare;
  • Pentru taxa de 0,30 lei/kg aplicată cantităţilor de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionala astfel de produse, termenul de declarare şi plată va fi tot data de 25 a lunii următoare.
Actul normativ modifică şi sancţiunile aplicabile şi se detaliază pe categorii de persoane, respectiv pentru nedepunerea la termen a obligaţiilor la fondul pentru mediu, amenda este de la 500 de lei la 1000 de lei pentru persoane fizice şi de la 1000 de lei la 5000 de lei pentru persoane juridice.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu