În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, salariul minim pe economie s-a modificat de la 900 la 975 lei şi începând cu 1 iulie 2015, de la 975 lei la 1050 lei.

O dată cu această modificare, conexiunile cu valoarea salariului minim au suferit o serie de majorări.

1. Primul impact a fost legat de necesitatea actualizarii salariilor angajaţilor, acolo unde este cazul. Codul Muncii prin intermediul art.17, alin. 5) menţionează că modificările aduse contractului individual de muncă în timpul executării acestuia presupun inchierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Dacă se optează pentru varianta de act adiţional, asa cum spuneam mai sus, data de înregistrare în registru este până în 29 ianuarie 2015. În schimb, în cazul în care modificarea a intervenit în urmă unei hotărâri de guvern, departamentul de resurse umane poate întocmi o decizie colectivă de modificare a salariului minim pe economie, decizie ce ar fi trebuit să fie înregistrată în registru în prima zi lucrătoare a anului 2015.

2. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale care reprezintă de altfel, o asigurare de persoane care face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Baza de calcul pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  este reglementată de Codul Fiscal prin art. 296^5, alin.2^1, litera(5). Astfel, baza de calcul a suferit modificări o dată cu modificarea salariului minim şi este dată de urmatoarea formulă:

Salariul brut – total cuantumului concediilor medicale + (salariul minim * (zilele de concediu medical – zilele de  concediu medical pentru accidente şi boli profesionale)/zile lucrătoare)

Fondul de risc se determină din înmulţirea bazei de calcul cu procentul fondului de risc, procent reglementat în Anexa 4 din Hotărârea nr. 50/2009.

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 78, angajatorii care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia:

  • de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi; sau
  • de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; sau
  • de a achiziţiona produse/servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat calculată la expunerea celei de-a doua variante.

4. Indemnizaţia pentru concedii medicale – se calculează prin aplicarea procentului de 75% (85%, 100%, depinde de codul indemnizaţiei certificatului medical) asupra bazei de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Aceasta are o limită maximă de 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Astfel, dacă limita maximă era până în 1 ianuarie 2015 de 10.800 lei (12*900 lei), aceasta este acum în valoare de 11.700 lei (12*975 lei).

5. Voi relata în cele ce urmează câteva sporuri menţionate in Codul Muncii şi care începând cu 1 ianuarie 2015 au o nouă valoarea minimă.

Art. 126, alin. 2) menţionează că salariaţii care efectuează munca de noapte beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază. Dacă până acum sporul minim era raportat la salariul minim de 800 lei, acum se raportează la 850 lei.

Sporul acordat pentru munca suplimentară conform art. 123, alin.2 din Codul Muncii, nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. În acest context vor suferi modificari şi bazele minime de calcul pentru sporul pentru muncă în zilele de sărbătoare legală, concediu de odihnă calculat la istoric (raportat la veniturile din ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a efectuat concediul).

Începand cu data de 1 iulie 2015 toate aceste valori se vor majora, raportarea lor făcându-se la noua valoare a salariului minim – 1.050 lei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here