Așa după cum deja cunoaștem, noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) ce va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, a fost publicat de dată recentă în Monitorul Oficial al României nr. 688/2015. Printre numeroasele modificări pe care le aduce noul Cod Fiscal regăsim modificări și în privința  impozitării clădirilor.

Potrivit legiuitorului, orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire (denumit în continuare impozit pe clădiri), exceptând cazul în care în noul Cod Fiscal se prevede diferit.

Impozitul pe clădire se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, iar in cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Tocmai ținând cont de aceste aspecte,  dar și de faptul că sistemul de impozitare a proprietăţilor imobiliare se va schimba radical de la începutul anului 2016, în prezentul articol (pe care l-am împărțit în două părți) ne-am propus să prezentăm noutățile aduse de noul Cod Fiscal referitor la  impozitarea clădirilor.

Cum se va calcula impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice începand cu data de 1 ianuarie 2016?

Dacă potrivit actualului Cod Fiscal în cazul persoanelor fizice (indiferent dacă clădirile sunt rezidenţiale sau nerezidenţiale), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, începand cu data de 1 ianaurie 2016, potrivit art. 457 alin. 1 din noul Cod Fiscal, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

În ceea ce privește cota impozitului pe clădiri, aceasta se va stabili prin hotărâre a consiliului local, iar la nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Cum se va calcula impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice potrivit noului Cod Fiscal?

Potrivit art. 458 alin. 1 din noul Cod Fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

  • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În ceea ce privește cota impozitului pe clădiri aceasta se va stabili prin hotărâre a consiliului local, iar la nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Rețnem că, în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. 1 din noul Cod Fiscal, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din noul Cod Fiscal.

Cum se va calcula impozitul pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice potrivit noului Cod Fiscal?

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din noul Cod Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 din noul Cod Fiscal.

De reținut că, în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se va calcula conform art. 457 din noul Cod Fiscal.

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se vor aplica următoarele reguli:

  • în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se va calcula conform art. 457 din noul Cod Fiscal.
  • în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se va calcula  conform prevederilor art. 458 din noul Cod Fiscal.

În cea de-a doua parte a articolului nostru vom prezenta aspecte legate de calculul impozitului /taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice, precum și alte noutăți aduse de noul Cod Fiscal în materia impozitării clădirilor.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here