După cum bine ştim, anul 2013 a început cu numeroase şi controversate schimbări la nivelul legislaţiei. Una dintre ele este cea legată de modificarea salariului minim pe economie, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 23/2013, modificare de la 700 la 750 lei şi începând cu 01.07.2013, de la 750 lei la 800 lei.

salariu1
Sursa foto: Lege5.ro

O dată cu această modificare, conexiunile cu cuantumul salariului minim au suferit o serie de majorări. Acestea sunt:

1. Primul impact a fost necesitatea întocmirii deciziei de modificare a salariului minim, conform Hotărârii de Guvern, raportată la norma de lucru a fiecărui salariat.

Deși Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 22 ianuarie 2013, termenul limită până la care ar fi trebuit să se facă înregistrarea în revisal a modificării salariului minim a fost 27 februarie 2013 .

2. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale care reprezintă, de altfel, o asigurare de persoane care face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora, ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Baza de calcul pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  este reglementată de Codul Fiscal prin art. 296^5, alin.2^1, litera(5). Astfel baza de calcul a suferit modificări o dată cu modificarea salariului minim şi este dată de urmatoarea formulă:

(Salariul brut – total cuantumului concediilor medicale + (salariul minim * (zilele de concediu medical – zilele de  concediu medical pentru accidente şi boli profesionale)/zile lucrătoare)).

Fondul de risc se determină din înmulţirea bazei de calcul cu procentul fondului de risc, procent reglementat în Anexa 4 din Hotărârea nr. 50/2009.

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 78, angajatorii care au cel puţin 50 de angajaţi:

– au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi sau

– sunt obligaţi să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap sau

– să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat calculată la expunerea celei de-a doua variante.

salariu2
Sursa foto: Lege5.ro

4. Indemnizaţia pentru concedii medicale – se calculează prin aplicarea procentului de 75% (85%, 100%, depinde de codul indemnizaţiei certificatului medical) asupra bazei de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Aceasta are o limită maximă de 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Astfel dacă limita maximă era până la 01 februarie 2013 – 8.400 lei (12*700 lei), aceasta este acum  în suma de 9.000 lei (12*750 lei).

5. Voi relata în cele ce urmează câteva sporuri menţionate în Codul Muncii şi care începând cu 01.02.2013 au o nouă valoare minimă.

Art. 126, alin. 2) menţionează că salariaţii care efectuează munca de noapte beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază. Dacă până acum sporul minim era raportat la salariul minim de 700 lei, acum se raportează la 750 lei.

Sporul acordat pentru munca suplimentară conform art. 123, alin.2 din Codul Muncii, nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. În acest context vor suferi modificari şi bazele minime de calcul pentru sporul pentru muncă în zilele de sărbătoare legală, concediu de odihnă calculat la istoric (raportat la veniturile din ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a efectuat concediul).

Începand cu data de 01.07.2013 toate aceste valori se vor majora, raportarea lor făcându-se la noua valoare a salariului minim – 800 lei.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,

  Referitor la pct. 4 din articol
  ART. 10 alin (1) din ORDONANTA DE URGENtĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 are urmatorul continut:
  “Baza de calcul a indemnizatiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a
  veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
  cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se
  calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.
  Plafonul de “12 salarii minime brute pe ţară lunar” se aplică bazei de calcul a indemnizatiilor (respectiv mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni) sau fiecarui venit lunar din ultimele 6 luni?
  Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here