O modificare cu impact major asupra activităţii unei societăţi, dar nu numai, este modificarea salariului mediu pe economie de la 2.117 lei la 2.223 lei  prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr.6/2013.

Creşterea cu 106 lei a salariului mediu pe economie a atras după sine o serie de majorări:

1. Cuantumul ajutorului de deces în cazul salariatului sau pensionarului este conform art. 17, alin. a) din Legea nr.6/2013 în suma de 2.223 lei.

2. Cuantumul ajutorului de deces în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, conform aceluiaşi articol, la alin. b), este în suma de 1.112 lei. Condiţia acordării ajutorului de deces în cazul unui membru de familie este acea ca respectiva persoană să se afle în întreţinerea titularului la data decesului.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

3. Conform art. 296^22, lit.(1), din Codul Fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (în cuantum de 778 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (în cuantum de  11.115 lei).
4. Conform art. 296^6, lit.(6)din Codul Fiscal “Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, …, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

5. O.U.G. nr.1/22.01.2013, prin art. II aduce modificări la Legea nr. 263/2010, la art. 102, alin.1) astfel în  anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei, cu 30 de lei mai mult faţă de anul trecut.

 
Modificarea, atât a salariului minim, cât şi cea a celui mediu, a dus din nou la sfidarea încrederii faţă de societate, faţă de angajatorul propriu–zis, în contextul în care salariul creşte, dar nivelul de trai în România scade.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here