19 Februarie, 2020

Ce modificări a adus creşterea salariului minim pe economie la 850 de lei?

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 871/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, salariul minim pe economie s-a modificat, începând cu 1 ianuarie 2014, de la 800 la 850 de lei şi, începând cu 1 iulie 2014, se va modifica de la 850 la 900 de lei.

Odată cu modificarea de la 1 ianuarie 2014, conexiunile cu valoarea salariului minim au suferit o serie de majorări.

Acestea sunt:

1. Primul impact a fost legat de necesitatea actualizării salariilor angajaţilor, acolo unde este cazul. Codul Muncii, prin intermediul art. 17, alin. (5), menţionează că modificările aduse contractului individual de muncă în timpul executării acestuia presupun încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Dacă se optează pentru varianta de act additional, data de înregistrare în registru este până în 29 ianuarie 2014. În schimb, în cazul în care modificarea a intervenit în urma unei hotărâri de guvern, departamentul de resurse umane poate întocmi o decizie colectivă de modificare a salariului minim pe economie, decizie care ar fi trebuit să fie înregistrată în registru în prima zi lucrătoare a anului 2014.

2. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care reprezintă, de altfel, o asigurare de persoane care face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Baza de calcul pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este reglementată de Codul Fiscal prin art. 296^5, alin. 2^1, pct. 5. Astfel, baza de calcul a suferit modificări odată cu modificarea salariului minim şi este dată de urmatoarea formulă:

(Salariul brut totalul cuantumului concediilor medicale + (salariul minim * (zilele de concediu medical zilele de  concediu medical pentru accidente şi boli profesionale)/zile lucrătoare)).

Fondul de risc se determină din înmulţirea bazei de calcul cu procentul fondului de risc, procent reglementat în Anexa nr. 4  din Hotărârea nr. 50/2009.

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 78, angajatorii care au cel puţin 50 de angajaţi au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Sau sunt obligaţi să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat calculată la expunerea variantei a doua.

4. Indemnizaţia pentru concedii medicale se calculează prin aplicarea procentului de 75% (85%, 100%, depinde de codul indemnizaţiei certificatului medical) asupra bazei de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Aceasta are o limită maximă de 12 salarii minime brute pe ţară lunar. Astfel, dacă limita maximă era – până în 01.01.2014 – 9.600 de lei (12*800 lei), acum este în sumă de 10.200 de lei (12*850 lei).

5. Voi relata în cele ce urmează câteva sporuri menţionate în Codul Muncii şi care începând cu 01.01.2014 vor avea o nouă valoare minimă.

Art. 126, alin. (2) menţionează că salariaţii care efectuează muncă de noapte beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază. Dacă până acum sporul minim era raportat la salariul minim de 800 de lei, acum se raportează la 850 de lei. Sporul acordat pentru munca suplimentară, conform art. 123, alin. (2) din Codul Muncii, nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. În acest context, vor suferi modificari şi bazele minime de calcul pentru sporul pentru muncă în zilele de sărbătoare legală, concediu de odihnă calculat la istoric (raportat la veniturile din ultimele trei luni anterioare lunii în care s-a efectuat concediul).

Începand cu data de 01.07.2014, toate aceste valori se vor majora, raportarea lor făcându-se la noua valoare a salariului minim – 900 de lei.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Un comentariu

  • Răspunde
    sorin
    aprilie 1 2014

    salariul minim pe economie nu a crescut ,marja de servicii si bunuri pe care le putea-i cumpara cu 800 ron inainte de scumpirea benzinei era mai mare ,acum pe fond ai 850 ron mai multi ,,DAR” ce folos cumperi din ce in ce mai putin,singura modalitate de a se obtine bani este ridicarea plafonului salarial la companiile multinationale ce folosesc forta de munca romana care si daca le ie-i din bani si tot nu pleaca,romania se afla in zona cea mai buna de penetrare in orient ,basescu ar trebui sa profite de acest lucru

Scrie un comentariu