Semnalam, zilele trecute, o reglementare privind condiţiile în care pot beneficia de scutiri de penalităţi şi alte facilitaţi fiscale, distribuitorii de medicamente, pentru datorii în temeiul unor acte normative mai vechi.

Dispoziţiile sunt cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 611, în vigoare de la 27 august a.c.

În cele ce urmează, ne vom referi la alte măsuri fiscal-bugetare instituite prin ordonanţa de guvern, în afară aspectelor deja menţionate.

Prin dispoziţiile privind reglementarea unor operaţiuni financiare, se aduc modificări privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională “Loteria Română” şi dintre care reţinem abrogarea de la 31 decembrie 2013 a unor prevederi din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006.

Abrogarea se referă la dispoziţia potrivit căreia Compania Naţională „Loteria Română” – S.A. acordă 0,4% din profitul net pentru achiziţia de publicaţii (cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport) destinate bibliotecilor publice şi pentru acordarea unor tichete valorice pentru achiziţionarea acestor publicaţii utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenţi, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevăzătorilor şi surdo-muţilor.

În prezent, Fondul astfel constituit este gestionat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, care asigură şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice, potrivit unei Norme aprobate prin H.G. nr. 215 din 2004.

De la 1 ianuarie 213 se va abroga o altă reglementare, în acelaşi context. Este vorba despre participarea Loteriei Române, cu o cotă de de 2% din încasări, la constituirea veniturilor proprii ale Fondului Cultural Naţional.

Prin O.G. nr. 2/2008, începând cu 31 octombrie din acelaşi an, această obligaţie a fost inserată în O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

O derogare de la reglementările în vigoare permite ca absolvenţii promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de învăţământ superior de formare profesională iniţială cu profil medical din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională să fie repartizaţi la unităţi şi numiţi în funcţii.

Sunt stabilite, de asemenea, drepturile (indemnizaţia şi drepturile de hrană) cuvenite absolvenţilor şi cursanţilor din aceleaşi sisteme  dar care nu se încadrează în regimul de mai sus, tot prin derpgare de la prevederile cuprinse în O.U.G. nr. 37/2012.

În ce priveşte funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, înfiinţat în temeiul Legii nr. 246/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014 termenul de la care se vor acorda, Institutului, subvenţii de la bugetul de stat, subvenţii care, potrivit dispoziţiilor modificate, urmau să se aloce începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Începând cu 27 august a.c., plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, se va realiza în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale cărei dispoziţii se aplică în mod corespunzător.

Jocurile de noroc “bingo” prin televiziune

Modificarea şi completarea dispoziţiilor unor acte normative, prin aceeaşi ordonanţă de guvern, priveşte, între altele, şi O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, dispar, din clasificarea prevăzută de actul normativ de reglementare, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor. În consecinţă, dispar şi reglementările subsecvente privind:

– dovezile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de tip bingo,

– agenţiile prin care se realizează distribuţia biletelor pentru jocurile de noroc bingo,

– controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

– garanţiile pentru acoperirea riscului de neplată;

– taxele anuale percepute;

– valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc bingo prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here