Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței din 4 decembrie un proiect de ordonanță de urgență care prelungește unele măsuri de protecție socială pentru angajații afectați de pandemia de coronavirus, Ordonanță de urgență privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare.

Astfel, în privința indemnizațiilor acordate de la bugetul de stat, perioada se prelungește pe toată durata în care activitatea este suspendată.

Art. I. – (1) Indemnizaţiileprevăzute la art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 se acordă până la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în care se reglementează restricţii conform actelor emise de autoritățile competente.

Art. II –Alineatul (3) al articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.”

Referitor la drepturile acordate prin Codul muncii, se adoptă unele derogări.

Art.III – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 se modifică,după cum urmează:

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Prin derogare de la prevederile art.106 și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.”

Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a progranului de muncă pentru întreaga lună.”

Alineatul (9) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează strict la nivelul locurilor în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1).”

Alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) nu se cumulează pentru acelaşi angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun, cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate dinbugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Proiectul de ordonanţă poate fi consutat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here