Instanţa şi-a pus această întrebare în momentul când a trebuit să judece dosarul prin care reclamantul a solicitat să i se plătească un ajutor egal cu două salarii ale funcţiei de bază, pentru fiecare an rămas până la limita de vârstă de pensionare, începând cu data trecerii în rezervă din motive medicale, după ce a avut calitatea de militar-jandarm.
Vedeţi mai jos care a fost soluţia dată de ÎCCJ prin hotărârea prealabilă pronunţată.
Tribunalul Vrancea a admis acţiunea, reţinând că Legea nr. 119/2010, care reglementează sistemul public de pensii, nu mai reglementează sintagma „cu drept la pensie de serviciu”, ca o consecinţă a unei necorelări a termenilor folosiţi în actele normative în materie. Operaţiunea de interpretare a acestei noţiuni trebuie să se facă însă prin raportare la cadrul general în materia pensiilor, respectiv art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş.
Curtea de Apel Galaţi, în cursul soluţionării apelului declarat împotriva acestei sentinţe, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 şi 2 din Legea nr. 119/2010, art. 85 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 din Legea nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Curtea de Apel Galaţi a constatat admisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, motivat de faptul că jurisprudenţa este neunitară, problema de drept enunţată fiind nouă, deoarece, din consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre.

Admiţând cererea, ÎCCJ a analizat dispoziţiile din art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, care prevăd că „Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitatea peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.
Textul analizat reglementează situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă pentru pensionare. Dificultatea în interpretarea textului este dată de sintagma „cu drept la pensie de serviciu”, deşi la momentul intrării în vigoare a normei noţiunea menţionată nu mai era reglementată legislativ.
În urma analizei efectuate, completul de la ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, raportat la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 164/2001, cu modificările şi completările ulterioare, art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 şi 2 din Legea nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Dat fiind demonstraţia extinsă şi laborioasă, ne rezumăm să arătăm că, prin Decizia pronunţată, ÎCCJ a stabilit că “sintagma «pensie de serviciu» din conţinutul normei legale menţionate include doar categoriile de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, prevăzute de art. 51 lit. a) – c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”.

Citiţi textul integral al Deciziei nr. 1/2014 în Monitorul Oficial nr. 260/2014, în vigoare din data de 9 aprilie 2014.

CADRU LEGAL

Reglementările de referinţă în Decizia pronunţată:
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul oficial nr. 441/2010;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 877/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial nr. 748/2002, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată de Lege nr. 263/2010 la data de 1 ianuarie 2011.
——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here