În contextul suspendării stării de urgență pe teritoriul României, anunțată, în funcție de evoluția pandemiei, după data de 15 mai, analizăm ce înseamnă starea de alertă și măsurile pe care le vor impune autoritățile cetățenilor în această perioadă.

Ce este starea de alertă?

Starea de alertă este prevăzută de OUG nr. 21/2004 şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgentă.

Despre starea de alertă

În localităţi, starea de alertă o declară primarul, cu aprobarea prefectului. Pentru un judeţ, decizia aparţine prefectului şi trebuie aprobată de ministrul Administraţiei şi Internelor.

Zonele afectate de pandemie, la fel ca cele afectate alteori de inundaţii, incendii sau zăpezi pot fi evacuate şi se pot acorda ajutoare de urgenţă.

Pe timpul stării de alertă, se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră. Potrivit articolului 4 din OUG nr. 21/2004, pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:

– avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol

– declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă

– intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative

– acordarea de ajutoare de urgenţă

– instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;

– solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională

– acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice

De asemenea, conform ordonanței, pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia României, republicată, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forţate, dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia.

Declararea stării de alertă din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenţă, de evacuare a persoanelor a căror prezentă nu se justifică în cazul situaţiilor de urgenţă la nivel naţional sau pe teritoriul mai multor judeţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, în Monitorul Oficial al autorităţii administrativ-teritoriale respective.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României   

10 COMENTARII

 1. EU 67 ANI – SOTIA 64 ANI : AVEM O CASUTA LA TARA, MAI PRECIS DRAGANESTI VLASCA . NE-AM PUS SI NOI CEAPA USUROI, ROSII ,VINETE ARDEI , PASARI , AVEM UN CATEL, S.A.
  INTREBARE : DACA IAU CONTRACTUL CASEI, POT SA IES DIN BUCURESTI SI SA MA DUC LA TARA , FARA SA IMI IAU AMENDA . LA IARNA CE MANCAM ? SE GĂNDESTE CINEVA LA NOI ACESTIA PESTE 65 ANI – CARE SE TRAMBITEAZA ATATA ?

  • Sigur ca puteti merge!!! Completati declaratia cu punctul 6 -realizarea de activitati agricole. Si parintii mei procedeaza asa. Sa aveti insa contractul casei la dvs,pentru orice eventualitate.

 2. Unde scrie in Ordonanta ca pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia României, republicată, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forţate, dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia?

  • in art. 4 aliniatul 2. Iar art. 53 din Constitutie precizeaza ca restrangerea se face doar in baza unei legi, deci trebuie trecuta prin parlament, nu merge data de Vela & Co…. cel mai probabil, daca nu se prelungeste starea de urgenta, vor ramane doar niste recomandari, iar politia nu va mai da amenzile.

 3. Buna suntem o familie cu 4 copii care venim din o zona rosie si vom tranzita de la Cluj pana la Carei jud Satu Mare an casa care o am an chirie clar e goala numai noi suntem an casa putem lua mijloc de transport sau si ce obligatii avem multumesc

 4. Puneti mana si cititi inainte de a prelua prosctii scrise de latii (mediafax).
  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:
  a) situaţia de urgenţă
  b) amploarea situaţiei de urgenţă
  c) intensitatea situaţiei de urgenţă
  d) starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă
  Concluzie: OUG 21/2004 se refera la starea de URGENTA si nu la cea de ALERTA

  • Vă recomanăm un soft de informare legislativ serios, așa cum folosim noi – Lege5.ro

   Art. 2. –
   În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile folosite au următorul înțeles:

   a) situația de urgență – evenimente excepționale, cu caracter nonmilitar, care amenință viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate;
   19/02/2014 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 1/2014

   b) amploarea situației de urgență – mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt amenințate sau afectate viața persoanelor, funcționarea instituțiilor statului democratic, valorile și interesele comunității;

   c) intensitatea situației de urgență – viteza de evoluție a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;

   d) starea potențial generatoare de situații de urgență – complex de factori de risc care, prin evoluția lor necontrolată și iminența amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației, valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu;
   10/03/2005 – litera a fost modificată prin Lege 15/2005

   e) iminența amenințării – parametrii de stare și timp care determină declanșarea inevitabilă a unei situații de urgență;

   f) starea de alertă – se declară potrivit prezentei ordonanțe de urgență și se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației de urgență;
   A se vedea și Hotărâre 8/2020.

   g) managementul situației de urgență – ansamblul activităților desfășurate și procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru identificarea și monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor și analiza situației, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în scopul restabilirii situației de normalitate;

   h) monitorizarea situației de urgență – proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situației create, cunoașterii tipului, amplorii și intensității evenimentului, evoluției și implicațiilor sociale ale acestuia, precum și a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situației de urgență;

   i) factor de risc – fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în același timp și spațiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;

   j) tipuri de risc – cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;
   10/03/2005 – litera a fost modificată prin Lege 15/2005

   k) gestionarea situațiilor de urgență – identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor negative și a impactului produs de evenimentele excepționale respective;

   l) intervenția operativă – acțiunile desfășurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acesteia;

   m) evacuarea – măsură de protecție luată în cazul amenințării iminente, stării de alertă ori producerii unei situații de urgență și care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituții publice, agenți economici, categorii sau grupuri de populație ori bunuri și dispunerea acestora în zone și localități care asigură condiții de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor, de funcționare a instituțiilor publice și agenților economici.

 5. Am voie sa ies in afara orasului Bucuresti pentru a participa la o slujba religioasa la o manastire situata la 20 km distanta ? Ce scriu in declaratie ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here