Citiţi mai jos despre principalele modificări aduse recent la O.U.G. nr. 6/2011 prin Legea nr. 97/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 506/2014.

Cui sunt destinate facilităţile

În vigoare începând cu data de 11 iulie 2014, legea de modificare introduce mai multe noutăţi în reglementarea de bază, pe care le prezentăm succint.
În primul rând, actul normativ are în vedere, în noua formulare, stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor nou-înfiinţate de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri şi care – păstrându-se celelalte condiţii iniţiale – desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.
Legiuitorul a decis că reglementarea priveşte întreprinzătorii debutanţi în afaceri – şi nu “întreprinzătorii tineri” –, prima condiţie fiind capacitatea juridică deplină de exerciţiu a persoanei majore. Reţinem că, în reglementarea anterioară, prima condiţie presupunea, alături de capacitatea juridică deplină de exerciţiu, condiţia ca beneficiarul să aibă vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului.

Condiţii specifice

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi obligaţii specifice, unele dintre acestea fiind acum modificate.
Astfel, notificarea, cu privire la înfiinţare, către oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) se poate face în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare – şi nu doar zece zile, cât prevedea reglementarea anterioară – în vederea luării în evidenţă.
De asemenea, întreprinzătorul debutant trebuie să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri.

Notă: În caseta foto de mai jos puteţi vedea facilităţile de la art. 5.
facilitatiIMM


ATENŢIE! În noua formă, se cere angajarea cu normă întreagă, obligaţie care se aplică numai întreprinderilor nou-înfiinţate după intrarea în vigoare a legii de modificare nr. 97/2014, deci după 11 iulie 2014.
Rămân nemodificate obligaţiile privind reinvestirea, anual, a cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent, precum şi cea privind depunerea la A.I.P.P.I.M.M. a situaţiilor financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Facilităţi

Ca facilităţi modificate, semnalăm:
– acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. – şi nu de către A.I.P.P.I.M.M. – în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;
– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 97/2014 la OUG 6/2011 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modmodIMM

Facilităţile în caz de cesionare a părţilor sociale

În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant în afaceri, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile cumulative cerute pentru beneficiari (prevăzute în art. 2, pe care le găsiţi în caseta foto de mai jos) şi depune declaraţia pe propria răspundere la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.

conditiiIMM

Facilităţile în caz de reorganizare a societăţii

În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 din OUG nr. 6/2011, iar declaraţiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 97/2014, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.
Foto: Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

  1. buna ma numesc alin si as vrea un credit pentru finatare firma este de 2 luni as putea face un imprumut astept un raspuns din partea dumneavoastra va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here