În condiţiile în care dispoziţiile din Codul fiscal urmează să fie modificate, începând cu 1 ianuarie 2014, cu privire la contribuţiile obligatorii, vă reamintim unele facilităţi la obligaţiile persoanelor juridice şi fizice, rămase încă nemodificate. 
Despre modificările amintite, pe Legestart găsiţi comentarii recente la amendamentele privind obligaţii fiscale ce vor fi aplicate prin efectul Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 593/2013.
Potrivit art. 285 şi urm. din Codul fiscal, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplică:
oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;  
fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
CF282Sursa foto: Lege5 Online

În acest sens, Normele la Codul fiscal precizează că sunt scutite de impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor şi de alte taxe locale prevăzute la art. 282 şi 283 din Codul fiscal organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate.

Începând cu 1 ianuarie 2012, în temeiul dispoziţiior din O.G. nr. 30/2011, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum şase luni în cursul unui an calendaristic.
În domeniul cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de aceste organizaţii, dar numai pentru primii cinci ani de la data achiziţiei clădirii.

Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. Aceeaşi autoritate locală are posibilitatea să acorde scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.
Scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora poate fi acordată, de Consiliul local, pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.
Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Facilităţi la reabilitări imobiliare.  Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum şapte ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare.
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. SUNT PENSIONAR PE CAZ DE BOALA DE 8 ANI SI JUMATATE ,STAU LA CASA IN CRAIOVA ,AM PENSIE DE HANDICAP ,DESEORI NU MA SIMT FF BINE ,IAU UN PUMN DE PASTILE SI AM SI PROBLEMA OCULARA RARISIMA KERATOKONUS OPERAT LA OCHIUL DREPT CU GRAD DE HANDICAP 3 AS DORII SA MI TRIMITETI O SCRISOARE STAU LA CASA ALEEA 1 SIMNIC NR 14 CP 200100 TEL 0744512436 SI DORESC SA STIU DACA ACUM SUNT SCUTIT PE IMPOZITUL LOCAL PE ANUL 2016 CA PE VREMEA LUI SOLOMON AM FOST REFUZAT URAT REFUZAT DAR PUTERILE NU MI AU PERMIS SA MERG IN INSTANTA . VA ROG DIN SUFLET DACA PUTETI SA MI TRIMITETI O MICA SCRISOARE LA ADRESA MENTIONATA CU SCUZE DE RIGOARE DAR TINE TOT DE SANATATE .VA MULTUMESC ANTICIPAT !!!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here