În Monitorul Oficial de ieri a fost publicată convenţia de evitare a dublei impuneri semnată între România şi Hong-Kong, procentele de impunere negociate în aceasta convenţie fiind favorabile rezidenţilor celor doua state. Prevederile Legii nr. 204/2016 referitoare la convenția de evitare a dublei impuneri între România şi Hong-Kong se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2017.

Din punct de vedere juridic, Hong-Kong este o regiune administrată special de China, ce dispune de autonomie în semnarea tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri. Să parcurgem principalele aspecte relevante negociate.

Un șantier de construcții va fi considera un sediu permanent dacă durata șantierului este mai mare de 12 luni. De exemplu, conform legislației naționale – Codul fiscal – un șantier de construcții este considerat sediu permanent dacă durata acestuia depășește 6 luni.

Impozitarea dividendelor. Dividendele plătite de o societate rezidentă într-un stat către un beneficiar rezident în celălalt stat se impozitează în statul sursă astfel:

  • cu un procent de 3% din suma brută a dividendului dacă beneficiarul dividendelor din celălalt stat este o societate ce deține minim 15% din capitalul social al plătitorului de dividend;
  • cu un procent de 5% în toate celelalte situații.

Impozitarea redevențelor. Potrivit acestei convenții, redevențele reprezintă plăţi de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere, orice patent, marcă de comerţ, desen sau model, plan, formulă sau procedeu secret sau pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament sau pentru informaţii referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Redevențele plătite dintr-un stat contractant către beneficiari din celălalt stat se pot impozita în statul sursă cu un procent de 3% din suma brută a acestora.

Impozitarea dobânzilor. Dobânzile plătite dintr-un stat contractant către un beneficiar rezident în celălalt stat contractant se pot impozita în statul sursă cu procentul de 3%.

Profiturile întreprinderii. Profiturile unei întreprinderi rezidente într-un stat contractant se impozitează în statul unde este înmatriculată respectiva societate. Fac excepție profiturile aferente unui sediu permanent deschis de societate în celălalt stat contractant, caz în care profitul se impozitează în statul unde s-a realizat acel sediu permanent.

Alte venituri. Categoriile de venituri realizate de un rezident al unui stat contractant ce nu au fost enumerate în mod expres de către convenție se impozitează doar în statul în care este rezident beneficiarul de venit.

Evitarea dublei impuneri se realizează prin deducerea impozitului plătit în celălalt stat contractant. Această deducere nu poate însă să depășească valoarea impozitului ce ar fi rezultat anterior calculului de impozit.

Statele semnatare își rezervă dreptul de a aplica legislația în privința combaterii evaziunii fiscale, conform normelor naționale.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here