25 Ianuarie, 2020

Ce face departamentul de resurse umane la sfârşitul şi la începutul fiecărui an?

Sfârşitul fiecărui an atrage după sine o serie de activităţi specifice departamentului de resurse umane. Activităţi care vor avea rezultate în anul următor, dar, în acelaşi timp, reflectă anul abia încheiat. Luna ianuarie este luna în care se încheie un an financiar şi se fac pregătirile necesare pentru încheierea cu succes a acestuia.

De cele mai multe ori, în momentul în care ne dorim să schimbăm proceduri, modele de documente, luna ianuarie este cea mai indicată în acest sens (în contextul în care nu intervine obligativitatea actualizării în urma unor modificări legislative).

Ce face departamentul de resurse umane la finalul anului?

1. Luna decembrie este fără doar şi poate luna cea mai condensată din an. În ultimii ani, tot mai multe companii private aleg ca în perioada dintre Crăciun şi Anul Nou să acorde concediu de odihnă salariaţilor. Acest aspect este influenţat şi de Hotărârile de Guvern prin care bugetarilor li se acordă zile libere în această perioadă. În acest context, este lesne de înţeles că, odată încheiată activitatea salariaţilor în jurul zilelor de 20 – 23 decembrie, aceştia îşi primesc salariul (sau cel puţin o parte din el) în avans.

Departamentul de resurse umane, pe lângă activităţile curente, are obligaţia de a întocmi mai devreme statul de salarii (cu sau fără avansuri).

2. Luna decembrie este luna în care salariaţii primesc bonusuri/prime, fie pentru sărbători, fie pentru activitatea deosebită desfăşurată în timpul anului – bonusuri care trebuie calculate, aprobate şi incluse pe statul de salarii.

3. Tichetele de masă, acolo unde este cazul, se acordă în luna decembrie mai devreme decât în mod obişnuit. Astfel, departamentul de resurse umane calculează mai devreme situaţia tichetelor de masă, pentru a le comanda şi oferi angajaţilor înainte de intrarea în concediul de odihnă.

4. Administraţiile Financiare închizându-şi porţile mai devreme, data-limită până la care s-a depus declaraţia 112 şi s-au facut viramentele pentru taxe, contribuţii şi impozite a fost decalată. Astfel, în luna decembrie, depunerea declaraţiilor a trebuit să se facă până pe data de 20.

Din experienţă, de cele mai multe ori, statul de salarii corespunzător lunii decembrie va suferi modificări în luna ianuarie, fie din prisma numărului de zile de concediu de odihnă acordate, implicit fiind afectate şi tichetele de masă, fie din prisma bonusurilor/primelor, acolo unde este cazul.

Ce face departamentul de resurse umane la început de an?

1. De cele mai multe ori, în luna ianuarie se aduc completări la statul de salarii din luna decembrie.

2. Conform art. 148 din Codul Muncii, până la sfârşitul anului calendaristic se face programarea colectivă şi/sau individuală a concediilor de odihnă. De cele mai multe ori, programarea este finalizată în luna ianuarie, moment în care se pot centraliza toate concediile de odihnă efectuate/neefectuate în anul trecut. Astfel, în cazul în care salariaţii au concedii de odihnă neefectuate, în anul următor primele zile de concediu de odihnă efectuate vor fi evidenţiate din cele rămase restante. De menţionat este faptul că, în conformitate cu art. 148, alin. (5), angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Programarea concediilor de odihnă este inclusă în lista de documente cerute de inspectorii muncii în cazul unui control.

3. După finalizarea statului de salarii corespunzător lunii decembrie, începe pregătirea pentru declaraţia 205. Deşi termenul de depunere a acesteia este ultima zi din luna februarie, deja angajaţii sunt în postura de a solicita adeverinţa ce atestă veniturile şi impozitul aferent anului trecut.

4. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, s-a modificat salariul minim pe economie, conform H.G. nr. 871/2013, de la 800 de lei la 850 de lei brut, până pe data de 1 iulie 2014 (de la 1 iulie 2014 va fi de 900 de lei – n.r.). Codul Muncii, prin intermediul art. 17, alin. (5), menţionează că modificările aduse contractului individual de muncă în timpul executării acestuia presupun încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Dacă se optează pentru varianta de act adiţional, înregistrarea în registru se face până în 29 ianuarie 2014. În schimb,  în cazul în care modificarea a intervenit în urma unei hotărâri de guvern, departamentul de resurse umane poate întocmi o decizie colectivă de modificare a salariului minim pe economie, decizie ce ar fi trebuit să fie înregistrată în registru în prima zi lucrătoare a anului 2014.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Fara comentarii

Scrie un comentariu