Antonio Tajani, Vicepreședintele Comisiei Europene, a lansat la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE și în Croația, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plățile întârziate în legislațiile naționale, chiar înainte de termenul final, 16 martie 2013.

Scopul campaniei constă în reducerea efectelor negative produse de plăţile întârziate. Mai exact, insolvențele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE și datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.  Mai mult, 57% dintre întreprinderile din Europa susțin că au probleme de lichiditate din cauza plăților întârziate, ceea ce reprezintă o creștere de 10% în raport cu anul trecut.

În fiecare zi, în întreaga Europă, falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale reprezintă instrumentul UE pentru combaterea plăților cu termen scadent depășit. Campania acordă o importanță deosebită asigurării faptului că IMM-urile își cunosc drepturile conferite prin directivă și modul de exercitare a acestora.

Campania de informare pentru a accelera punerea în aplicare a noilor dispoziții privind plățile întârziate vizează aspectul potrivit căruia IMM-urilor le este foarte greu să-și apere dreptul de a fi plătite la timp. Plățile întârziate pot determina costuri mari în termeni de timp și bani, iar un litigiu poate afecta relațiile cu clienții. Directiva pune la dispoziție un cadru juridic pentru urmărirea datornicilor.

Obiectivul campaniei de informare este de a crește gradul de conștientizare în rândul principalelor părți interesate europene, în special IMM-urile și autoritățile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă, susținând, în același timp, și punerea în aplicare cu anticipație. Campania pune la dispoziție și un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări prevăd:

– Autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile;

– Libertatea contractuală în tranzacțiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile ar trebui să își plătească facturile în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care ele convin altfel în mod expres și în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor;

– Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plățile întârziate și să poată obține o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensație pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensații pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante;

– Rata statutară a dobânzii pentru plățile întârziate este crescută la cel puțin 8 puncte procentuale peste dobânda de referință a Băncii Centrale Europene. Autoritățile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăți întârziate sub acest prag;

– Întreprinderile pot contesta mai ușor în instanțele naționale clauzele și practicile vădit injuste.

– Mai multă transparență și o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plățile întârziate, astfel încât toate părțile implicate să fie informate.

– Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plățile la termen.

– Statele membre pot continua să mențină sau să pună în aplicare legi și reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispozițiile directivei.

Noile măsuri sunt opționale pentru întreprinderi, întrucât ele dobândesc dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanțe, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relații comerciale bune cu un anumit client.

Însă, noile măsuri sunt obligatorii pentru autoritățile publice. Ele ar trebui să dea exemplu și să își demonstreze fiabilitatea și eficiența prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Directiva referitoare la plățile întârziate a fost concepută pentru a combate plățile întârziate în cadrul tranzacțiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), reflectă voința Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și a evidențiat că accesul efectiv la finanțare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Sursa: Comisia Europeană

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here