Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost republicată pentru a doua oară, de data aceasta în temeiul Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, reglementări între care figurează şi Legea concurenţei.
Am folosit acest prilej pentru a reaminti care sunt aceste modificări, incluse în forma republicată în Monitorul Oficial nr. 240/2014.
O primă dispoziţie introdusă prin Legea nr. 255/2013 priveşte fapta oricărei persoane care exercită funcţia de administrator, reprezentant legal ori care exercită în orice alt mod funcţii de conducere într-o întreprindere de a concepe sau organiza, cu intenţie, vreuna dintre practicile interzise – şi care nu sunt exceptate – constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la cinci ani ori cu amendă şi interzicerea unor drepturi.
În cazul unei asemenea infracţiuni, inspectorii de concurenţă, desemnaţi de Consiliul Concurenţei, vor putea efectua numai actele stabilite prin art. 61 (vezi caseta foto de mai jos) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

art61CPP

PRACTICI INTERZISE

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:
stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurenţial;
condiţionează încheierea contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
constau în participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
elimină de pe piaţă alţi concurenţi, limitează sau împiedică accesul pe piaţă şi libertatea exercitării concurenţei de către alte întreprinderi, precum şi înţelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă.

EXCEPŢII

Interdicţiile de mai sus nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie ori practică concertată;
impun întreprinderilor în cauză doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză.

DREPTURI ALE INSPECTORULUI DE CONCURENŢĂ

Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie certificată a ordinului de inspecţie şi a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspecţiei înainte de începerea acesteia.
În baza autorizării judiciare date prin încheiere, inspectorul de concurenţă poate efectua inspecţii, în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi le deţin legal, precum şi în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici sau asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei.
Încheierea poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 48 de ore. Termenul în care poate fi atacată încheierea pentru Consiliul Concurenţei curge de la momentul comunicării acesteia. În ceea ce priveşte persoana supusă inspecţiei, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia. Contestaţia nu este suspensivă de executare.
——————————(P)——————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).
De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.
Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here