Autorizaţia Specială de Transport (AST) reprezintă actul prin care vehiculele, care transportă mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură, depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise, pot circula pe drumurile publice.

Masele și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din România sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

Autorizația Specială de Transport (AST) se eliberează conform Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, aprobate prin Ordinul MTI nr. 356/2010.

Pentru a obține o AST, solicitantul trebuie să completeze o cerere, al cărei model poate fi descărcat spre consultare prin accesarea următoarelor linkuri:

Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport Permanenta;

Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport.

Cererile pot fi trimise la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România  prin:

– fax, la nr. 021.318.66.50;

– prin poștă, la adresa bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, cod poștal 010873;

– scanate, prin e-mail, la adresa autorizatii@andnet.ro;

– în funcție de depășirile înregistrate de transportul în cauză, cererile pot fi transmise și la Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri sau Secțiile de Drumuri Naționale, conform limitelor de competențe stabilite pentru acestea prin Normele aprobate prin ordinul MTI nr. 356/2010.

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, în cazul transporturilor cu depășiri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 a Ordinului MTI nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR SA.

În cazul AST eliberate de CNADNR SA, plata contravalorii tarifelor suplimentare se face în conturile:

– RO77RNCB0082008094080015 pentru plăți în LEI;

– RO50RNCB0082008094080016 pentru plăți în EURO;

– RO23RNCB0082008094080017 pentru plăți în USD;

deschise la BCR sucursala Unirea.

La ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plată, pe care va scrie olograf textul “Subsemnatul…, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul”.

AST trebuie să se afle la bordul vehiculului, în original, pe toată desfășurarea transportului cu depășiri.

Sursa: CNADNR

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here