18 Ianuarie, 2020

Ce drepturi are salariatul care este delegat sau detaşat de către angajator? (I)

Un cititor a formulat cu ceva timp în urmă pe forumul Legestart.ro o întrebare. În rândurile prezentului articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de  delegare şi detaşare, răspunzând astfel, în mod indirect, şi cititorului nostru. Facem menţiunea, de asemenea, că articolul este împărţit în două părţi, în prima parte vom detalia aspecte legate de  delegare, iar în partea a doua vom detalia aspecte legate de  detaşare.

„Bună ziua. Lucrez ca Ambulanţier la Substaţia Anina şi în luna decembrie 2014, din lipsă de ambulanţieri la Oţelul Roşu, am fost delegat să lucrez la această substaţie. Acum ce nu înţeleg; am citit în lege şi spune că pot fi delegat 60 de zile/an ( trebuie să lucrez efectiv 60 de zile, sau orele lucrătoare echivalente a celor 60 de zile?- 168 ore/lună? Asta nu ştiu şi ce trebuie să primesc pentru această deplasare?

Eu mă  deplasez cu maşina personală ,Anina-Oţelul Roşu, şi retur 220km, lucrez tură de 12 ore, de la 07,00-19.00 şi 19,00-07.00, dar ca să ajung trebuie  să mai pierd 2 ore dus şi 2 întors.Cum trebuie să procedez? Menţionez  că luna decembrie am fost detaşat doar eu, în luna ianuaie 2015 am hotărât să lucrăm toţi 6 ambulanţieri de pe Anina ca să ne fie mai uşor. Mulţumesc .”

Care sunt situaţiile în care poate avea loc modificarea contractului individual de muncă  în ceea ce priveşte locul muncii, în mod unilateral, prin voinţa angajatorului?

În primul rând trebuie reţinut că modificarea contractului individual de muncă  în ceea ce priveşte locul muncii poate avea loc numai prin acordul părţilor, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.

Printre situaţiile expres prevăzute de lege în care poate avea loc modificarea contractului individual de muncă  în mod unilateral, prin voinţa angajatorului se numără şi delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Tot astfel, angajatorul poate modifica temporar locul (şi felul muncii), fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră1, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii (art. 48).

Exemplu: angajatorul îl „scoate” pe salariat din mină şi îi stabileşte locul de muncă la serviciul administrativ, la birou, când starea sa de sănătate nu îi mai permite acestuia să mai presteze muncă în mină.

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.

Ce drepturi are salariatul care este delegat de către angajator?

În primul rând subliniem faptul că pe durata delegării salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

În ceea ce priveşte perioada pentru care se poate dispune delegarea, reţinem că aceasta poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului (art. 44 alin. 1 din Codul Muncii).

Aşadar, din prevederea legală mai sus menţionată trebuie să înţelegem că angajatorul nu poate să delege un salariat/să trimita un salariat într-o delegaţie/ mai multe delegaţii pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în 12 luni, iar dacă nevoile sale impun delegarea salariatului respectiv pe o perioadă mai mare decât cea de prevăzută de lege, poate să faca acest lucru doar dacă are acordul salariatului.

De reţinut că refuzul salariatului de prelungire a delegării pe o perioadă mai mare decât cea de prevăzuta de lege (60 de zile calendaristice în 12 luni) nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.

Salariatul care este delegat de către angajatorul său are dreptul la plata cheltuielilor de transport (cu autoturismul propriu sau al angajatorului)  şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Aşadar, angajatorul îi va întocmi salariatului care urmează să efectueze deplasarea respectivă un ordin de deplasare şi îi va avansa cheltuieli privind transportul, cazarea (dacă se impune), precum şi indemnizaţia de delegare (diurnă).

De reţinut că pe ordinul de deplasare respectiv, salariatul delegat are obligaţia să obţină semnătura reprezentantului unităţii la care se face delegarea, precum şi stampila unităţii respective, cu data şi ora sosirii, precum şi a plecării.

La întoarcerea din delegaţie salariatul este obligat să prezinte la serviciul financiar-contabil al angajatorului său documente justificative privind transportul (bonuri de benzină, bilete de tren, avion, maxi-taxi etc) şi cazarea.

În ceea ce priveste cuantumul diurnei, reglementări privind acest aspect se regăsesc în contractul colectiv de muncă aplicabil (dacă există un astfel de contract la angajatorul respectiv) sau în dispoziţiile legale. În acest sens menţionăm că HG nr. 1860/2006 prevede aspecte legate de diurnă obligatorii pentru instituţiile publice, companiile din mediul privat putând ţine cont sau nu de prevederile actului normativ menţionat.

Referitor la diurna pentru deplasările în străinătate, aceasta este reglementată de HG nr. 518/1995.

Reţinem şi că diurna se acordă în cazul în care delegarea se realizează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care salariatul îşi are locul de muncă permanent.

Vom reveni cu alte aspecte de interes referitoare la detaşare în partea a doua a prezentului articol.

______________________________

Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil; de exemplu: cutremure, inundaţii, alunecări de teren etc.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Ecaterina
  februarie 5 2018

  Buna ziua .Am o intrebare legata de pontajul salariatului aflat in delegatie.Cat trebuie sa fie pontat in cazul delegatiei de o zi si in cazul mai multor zile de delegatie. Este vorba de un sofer care conduce autovehiculul . Multumesc

 • Răspunde
  Nagy-Raicu
  iulie 10 2019

  Buna ziua . Daca un lider de sindicat are o discutie in contradictoriu pe probleme sindicale ale membrilor sai cu conducerea unei unitati spitalicesti si la scurt timp dupa aceasta discutie apare o delegare pt liderul de sindicat ,se poate refuza aceasta delegare ? Se pot pratica astfel de lucruri de fiecare data cand conducerii nu-i convine opozitia liderului ?
  Cum se poate refuza o delegare in aceste conditii ?
  Se poate actiona in instanta si daca da pe ce motive ?

Scrie un comentariu