Sfera de aplicare a dreptului de deducere este stabilită prin prevederile art. 145 din Codul fiscal, reglementări care dau imaginea completă a drepturilor şi obligaţiilor ce revin persoanelor care aplică TVA la încasare şi ale celor care fac achiziţii de la aceste persoane.
Readucem în discuţie aceste dispoziţii, dat fiind modificările aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr. 111/2013, în vigoare de la 1 ianuarie 2014, precum şi modificările la Normele de aplicare, aduse prin H.G. nr. 77/2014, în vigoare de la 12 februarie 2014.
Mai jos găsiţi trimiteri numai la dispoziţiile modificate prin actele normative semnalate.

Achiziţiile efectuate de orice contribuabil de la un contribuabil care aplică TVA la încasare

O primă situaţie se referă la achiziţiile efectuate de orice contribuabil de la un contribuabil care aplică TVA la încasare. Potrivit alin. 11 al art. 145, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.
Normele de aplicare, astfel cum sunt în vigoare din februarie anul acesta, precizează că prevederile se aplică numai în cazul operaţiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare, caz în care acesta trebuie să înscrie în factură această menţiune. În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea “TVA la încasare”, deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile prevederile referitoare la cazul în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, situaţie în care aceasta va fi radiată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.
Prevederile de la alin. (11) din Codul fiscal despre care discutăm nu se aplică în cazul operaţiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie să aplice sistemul TVA la încasare care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate la beneficiar.

Achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare

O a doua situaţie priveşte achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, caz în care dreptul de deducere a TVA aferente este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.
Două menţiuni:
Amânarea se face chiar dacă o parte dintre operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare, conform art. 1342 alin. (6).
Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă.

Documente şi instrumente de plată

Având în vedere că pentru a deduce TVA este necesară plata facturii, normele metodologice tratează în detaliu documentele pe baza cărora se va considera că plata a fost efectuată în funcţie de modalităţile de plată, respectiv plata prin bancă, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea instrumentelor de plată de tip cambie, cec, bilet la ordin. Astfel, pentru aplicarea acestor dispoziţii din Codul fiscal, Normele precizează:
a) în cazul în care plata se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/prestării de servicii efectuate de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare, este:
data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia în situaţia în care cumpărătorul este emitentul instrumentului de plată, indiferent dacă încasarea este efectuată de furnizor/prestator ori de altă persoană;
data girului către furnizor/prestator, în situaţia în care cumpărătorul nu este emitentul instrumentului de plată, în acest scop fiind obligatorie păstrarea unei copii a instrumentului de plată în care este menţionată şi persoana către care a fost girat instrumentul de plată;
b) în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpărător, data plăţii este data înscrisă în extrasul de cont ori alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidenţiată în extrasul de cont, nu este considerată plată;
c) în cazul plăţilor prin bancă de tipul transfer-credit, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;
d) (ATENŢIE! Reglementarea din Norme a fost modificată prin H.G. nr. 77/2014, în vigoare de la 12 februarie 2014)  în cazul cesiunii de creanţe şi al compensării, se aplică corespunzător prevederile pct. 162 alin. (9), respectiv pct. 162 alin. (10) din Norme, pentru a determina data plăţii;
e) în cazul plăţii în natură, data plăţii este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrare/prestarea care reprezintă contrapartidă pentru achiziţia de bunuri/servicii efectuată.
————————————(P)————————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here