Prin Hotărârea nr.199/2010 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, au fost aprobate Procedurile pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări privind atestarea, precum şi referitor la pregătire şi stagiu.

Reglementarea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 16 iunie 2011.

Potrivit Procedurilor aprobate, şi în temeiul prevederilor O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Financiari poate acorda următoarele derogări:

reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în funcţie de actele de studii, calificări echivalente şi în baza protocolului încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat diploma de studii;

exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

exceptarea de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională.

Derogările sunt posibile în condiţiile în care Camera are încheiate protocoale cu instituţiile de învăţământ în specialitate

Procedura stabileşte actele doveditoare necesare, atribuţiile Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, taxele datorate de solicitanţi

Procedurile se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, dată de la care se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei privind aprobarea Procedurilor pentru echivalarea programelor masterale cu testul de acces la stagiu.

În vederea punerii în aplicare a procedurilor, Camera stabileşte prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică, criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii, conform prevederilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here