21 Februarie, 2018

Ce decrete a semnat Preşedintele României pe 25 aprilie?

Departamentul de Comunicare Publică al Preşedinţiei anunţă că Traian Băsescu a semnat un număr de 16 decrete în ziua de 25 aprilie 2013.

Acestea sunt următoarele:

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea Articolului 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea Articolului 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Alin. (2) – (4) ale Articolului 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la Articolul IV Alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea Articolului 5 Alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea Alin. (13) al Articolului 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la Alin. (2) şi (4) ale Articolului 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.;

- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu