Întrebare: Bună ziua. Am rugămintea să îmi spuneţi ce curs valutar trebuie să utilizez pentru închiderea bilanţului de la 31 decembrie 2012. Mulţumesc! (Ionel F.)

Răspuns:

Dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 dispun:Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”

Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare.

Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

La fiecare dată a bilanţului:

– elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile. Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.

– pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar regulilor aplicate pentru elementele monetare exprimate în valută.

– elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei.

– elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la această valoare.

În concluzie, cursurile valutare de închidere ale exerciţiului financiar 2012 sunt:

1 Euro = 4.4287 lei

1 Usd=3.3575 lei

1 Gbp=5.4297 lei

1 Chf = 3.6681 lei

1 COMENTARIU

  1. Atentie, mesajul contine o inexactitate legat de cursul BNR valabil la data de 31.12.2012:
    Cursul publicat de dvs este cel publicat de BNR in data de 31.12.2012 si valabil pentru 01.01.2013, 02.01.2013 si 03.01.2013;
    Cursul BNR valabil la data de 31.12.2012 este cel publicat de BNR in data de 28.12.2012, respectiv:
    1 EUR = 4,4291
    1 USD = 3,3619

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here