Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat un comunicat de presă referitor la aplicarea prevederilor legale privind restituirea taxei pentru emisiile poluante auto, în cadrul căruia se prezintă contribuabilii care beneficiază de restituirea acestei taxe.

Contextul este dat de publicarea, în Monitorul Oficial al României nr. 724 din 25 octombrie 2012, a Legii nr. 185/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 a fost aprobată fără modificări, iar prevederile acesteia au fost aplicate începând cu data de 31.01.2012.

Astfel, contribuabilii care pot solicita restituirea taxei pentru emisiile poluante sunt:

– contribuabilii care au achitat, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012 şi data intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule rulate ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

contribuabilii care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012, iar aceasta este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea formulei de calcul din această lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România. Sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită se restituie numai către titularul obligaţiei de plată;

– Contribuabilii care au plătit taxa şi, ulterior, autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional. În acest caz se restituie valoarea reziduală a taxei;

– Contribuabilii care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, au dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

Conform Legii nr. 9/2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/ deţinute şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr. 9/ 2012.

Modelul cererilor privind restituirea diferenţelor de taxă şi documentele necesare restituirii sunt prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 85/62/2012. Cererile trebuie depuse la organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul, ca plătitor de impozite şi taxe.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here