24 August, 2017

Ce condiţii sunt privind constituirea unui grup fiscal unic şi care e procedura în vederea aprobării?

În forma în vigoare de la 1 ianuarie 2010, Codul fiscal, prin art. 127 (8) dă dreptul la constituirea unui grup fiscal unic de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.

În această materie, Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate prin H.G. nr. 84/2013, iar recent, Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 607/2013, Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic.

Procedura este în vigoare din 12 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 345/2013.

CONDIŢII PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI FISCAL UNIC

În sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere juridic şi aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat drept grup fiscal, cu următoarele condiţii cumulative:

  • O persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal;
  • Opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani;
  • Toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.

Codul Fiscal din 2003
Sursa foto: Lege5 Online

Opţiunea privind perioada minimă de doi ani se referă la grup, nu la fiecare membru al grupului.

Grupul fiscal se poate constitui din minimum două persoane impozabile şi, în orice caz, persoanele impozabile trebuie să fie administrate de către acelaşi organ fiscal competent.

Condiţia de “strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric” prespune, potrivit Normelor, că persoanele impozabile au capital care este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari.

PROCEDURA ÎN VEDEREA APROBĂRII

În vederea implementării grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cuprindă identificarea fiecărui membru, dovada că membrii sunt în strânsă legătură, precum şi numele membrului numit reprezentant.

Decizia de aprobare sau de refuz se comunică reprezentantului grupului, de către organul fiscal, în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii.

Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare:

• în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei de acceptare, în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică;

• în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei de acceptare, în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.

Reprezentantul grupului are obligaţia să notifice organului fiscal la oricare dintre următoarele evenimente:

  • Încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
  • Neîndeplinirea condiţiilor pentru existenţa grupului, care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat această situaţie;
  • Numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
  • Părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; 
  • Intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

ATENŢIE.
Procedura ANAF precizează că grupul fiscal unic prezintă particularităţi în ceea ce priveşte declararea taxei pe valoarea adăugată prin formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-şi obligaţiile individuale de declarare prevăzute de lege.

Procedura conţine detalieri cu privire la implementarea grupului fiscal unic, modificarea sau anularea grupului fiscal unic. O menţiune pe care o facem, în legătură cu încetarea grului fiscal unic se referă la situaţia în care soldul taxei pe valoarea adăugată de plată din ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată nu a fost achitat sau suma negativă de taxă pe valoarea adăugată nu a fost solicitată la rambursare.

În astfel de situaţii, Procedura arată că persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată prin preluarea soldului taxei pe valoarea adăugată de plată sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidenţiate în ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza căruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu