Avocatul Poporului a formulat recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă.

Prin recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului s-a arătat că pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat numeroase cauze prin care s-a solicitat recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie, perioadă în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale.

Examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat că instanţele judecătoreşti sesizate cu aceste litigii au soluţionat diferit această problemă de drept, considerând ca elemente esenţiale pentru pronunţarea soluţiilor următoarele aspecte:

  • existenţa unui contract de ucenicie;
  • plata indemnizaţiilor/salariilor;
  • plata cotizaţiilor de asigurări sociale;
  • existenţa sau nu a unui contract de muncă.

Plecând de la premisa că, în toate cazurile, a fost probată existenţa contractului de ucenicie, instanţele au decis diferit, tipurile de soluţii reprezentative fiind prezentate de Avocatul Poporului în vederea soluţionării recursului în interesul legii.

Avocatul Poporului a supus analizei întrebarea dacă poate fi recunoscută ca perioadă contributivă la calculul pensiei perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată sau a urmat cursurile unei şcoli profesionale. De asemenea, interesul răspunsului la această întrebare se circumscrie la situaţiile în care ucenicia a fost realizată anterior datei de 1 aprilie 2001, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Întrebarea este generată de posibilitatea de a considera perioada de ucenicie ca perioadă componentă a stagiului de cotizare, adică de a stabili dacă în intervalul în care o persoană a fost ucenic cu plată sau a urmat cursurile unei şcoli profesionale au fost datorate sau/şi plătite contribuţiile de asigurări sociale în sistemul public, respectiv a stabili dacă ucenicia poate fi considerată perioadă contributivă.

Ca urmare a suitei de acte normative aplicabile în timp în legătură cu problema dacă perioada de ucenicie poate fi avută în vedere la calculul vechimii în muncă, Avocatul Poporului a concluzionat că “această perioadă trebuie să fie considerată stagiu de cotizare dacă se face dovada plăţii contribuţiilor la asigurările sociale, cu specificaţia că în perioada 1950-1953, pentru ucenici, aceste contribuţii nu s-au plătit.

Constările şi decizia completului ÎCCJ

În ceea ce priveşte jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu au fost identificate decizii cu relevanţă directă. Instanţa de contencios constituţional a stabilit, însă, la nivel de principiu, că stagiile de cotizare asimilate, altele decât cele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi luate în calcul cu prilejul recalculării pensiilor stabilite sub imperiul legislaţiei anterioare. Astfel, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 262/2006, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi art. 169 alin. (1) şi (1)1 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, s-a mai arătat că, potrivit art. 47 alin. (2) din Constituţia României, republicată, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie se stabilesc prin lege.

Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească condiţiile şi criteriile de înscriere la pensie, precum şi să le modifice pe cele anterior stabilite. Datorită modificărilor succesive ale legislaţiei pensiilor, titularii dreptului la pensie se află în situaţii deosebite în raport cu data la care se înscriu la pensie şi legislaţia în vigoare la data respectivă. Concordant jurisprudenţei proprii şi celei a Curţii Europene a Drepturilor Omului, situaţia obiectiv diferită în care se află diferitele categorii de persoane justifică instituirea unui tratament juridic rezonabil diferenţiat, fără a fi încălcat principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării.

Cu toate acestea, Curtea Constituţională a reţinut că unul dintre obiectivele noii legislaţii a pensiilor este acela de a elimina inegalităţile şi discrepanţele existente între drepturile de care beneficiază cei pensionaţi anterior intrării în vigoare a noilor reglementări, sens în care a prevăzut recalcularea şi recorelarea pensiilor. Astfel, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a prevăzut că pot fi valorificate stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare.

În urma examenului întreprins, pe reglementările existente în timp (şi care se regăsesc în decizia pronunţată), completul ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:

  • anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
  • între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
  • după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.

Decizia nr. 18/2015 a fost pronunţată în şedinţă publică în data de 5 octombrie şi este în vigoare din 28 octombrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 801/2015.

Ai nevoie de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here