Executivul a aprobat modificări şi completări la acte normative care reglementează dreptul de muncă şi de şedere în ţară pentru străini. OG nr. 25/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 31.08.2016, urmând ca unele prevederi, privind detaşarea străinilor pe teritoriul României, să se aplice numai după 30 de zile de la publicarea ordonanţei. 

Semnalările de mai jos privesc numai modificările şi completările aduse la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi de aici numai pe cele care au relevanţă pentru angajatorul român. OG nr. 26/2016 a mai adus modificări şi la OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

• Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) – dreptul de şedere temporară acordat membrilor de familie în mod independent – din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La fel, nu au nevoie de aviz de angajare pentru încadrare străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial.

• Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

• Contractele individuale de muncă încheiate de străinii cu şedere legală pe teritoriul României se suspendă de drept de la data la care angajatorul are cunoştinţă despre faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări a stabilit obligaţia de returnare a străinului în cauză potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris angajatorul unui străin cu privire la stabilirea obligaţiei de returnare a acestuia, în termen de maximum 10 zile de la dispunerea respectivei măsuri.

• Avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. În cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează durata preconizată a contractului individual de muncă.

Pentru angajare sezonieră, una din condiţiile speciale modificate prevede că, pentru eliberarea avizului de angajare, angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor – şi nu limitat la şase luni, cu prevedea reglementarea, anterior. Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare, care să precizeze: locul şi felul muncii, durata contractului,  salariul şi periodicitatea plăţii acestuia, programul de lucru pe săptămână sau lună,  durata tuturor concediilor plătite, data începerii activităţii, dacă este posibil, precum şi  alte condiţii de muncă relevante. În vederea eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a unui străin ca lucrător sezonier la angajatorul la care a desfăşurat aceeaşi activitate cel puţin o dată în ultimii 5 ani, nu este necesară depunerea documentelor, dacă străinul a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la încetarea contractului individual de muncă anterior.

• În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea. În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.

• Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri poate ocupa un nou loc de muncă la alt angajator doar dacă perioada maximă de şedere în calitate de lucrător sezonier nu a fost epuizată. Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare, obţinut de angajator în condiţiile O.G. nr. 25/2014. Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al străinului, eliberat de autorităţile române.

Ai nevoie de Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua, Ma aflu in concediu de maternitate, dupa incheierea acestuia as fi dorit sa intru in concediu fara plata pana cand copilul implineste 6luni sau 1an, timp in care sotul meu sa beneficieze de concediu de ingrijire copil. Urmand ca dupa implinirea a 1an a copilului sa intru eu in ingrijire copil pana la implinirea a 2ani. Insa departamentul HR mi a raspuns ca se pot acorda max 30zile calendaristice de concediu fara plata intr un an calendaristic, conform regulamentului de ordine interioara a firmei la care lucrez. Intrebarea mea ar fi daca exista vreo constrangere in legislatie care sa ii oblige sa imi acorde acest concediu pe o perioada mai lunga. Multumesc mult.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here