În cadrul așa-numitei proceduri de verificare şi închidere a conturilor, Comisia Europeană reclamă o sumă totală de 530 de milioane de euro reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre.

Banii revin la bugetul UE, deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăţilor şi cu controlarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligaţia de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecţii financiare

Conform acestei decizii, se vor recupera fonduri de la Bulgaria, Danemarca, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Ţările de Jos, Portugalia, România şi Regatul Unit, iar Germaniei i se va rambursa o mică sumă. Cele mai semnificative corecţii individuale sunt:

● 137,23 milioane de euro imputate Greciei pentru cheltuieli ineligibile şi deficienţe majore ale Sistemul de informaţii geografice (GIS) utilizat pentru cultivarea măslinelor şi ale controalelor la faţa locului;

● 122,38 milioane de euro imputate Greciei din cauza controalelor la faţa locului insuficiente, precum şi din cauza deficientelor Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS) şi a controalelor administrative încrucişate referitoare la ajutoarele pe suprafaţă (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafaţă);

● 74,9 milioane de euro imputate României pentru puncte slabe ale sistemului LPIS-GIS în ceea ce priveşte controalele administrative încrucişate, furnizarea de informaţii inexacte fermierilor şi controalele ineficiente la faţa locului în privinta ajutoarelor pe suprafaţă (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafaţă);

● 70,96 milioane de euro imputate Spaniei pentru aplicarea de toleranţe tehnice incorecte, puncte slabe referitoare la controalele privind producţiile şi aplicarea incorectă a unor penalităţi pentru intârzieri în depunerea declaraţiilor de cultură referitoare la uleiul de măsline;

● 37,25 milioane de euro imputate Spaniei pentru costuri ineligibile legate de gestionarea ecologică a ambalajelor şi pentru cheltuieli ineligibile referitoare la fructe şi legume;

● 26,95 milioane de euro imputate Regatului Unit pentru punctele slabe în recunoaşterea organizaţiilor de producători şi punctele slabe şi deficienţele conexe în ceea ce priveşte verificarea valorii producţiei comercializate în sectorul fructelor şi legumelor;

● 24,54 milioane de euro imputate Bulgariei pentru nivelurile insuficiente ale controalelor la faţa locului, pentru puncte slabe ale sistemului LPIS-GIS, precum şi pentru furnizarea de informaţii inexacte şi îndrumări insuficiente oferite fermierilor în privinţa ajutoarelor pe suprafaţă (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafaţă);

● 22,69 milioane de euro imputate Ţărilor de Jos pentru costuri ineligibile generate de tipărirea pe ambalaje şi cheltuieli ineligibile efectuate de o organizaţie de producători cu comercializare descentralizată în ceea ce priveşte fructele şi legumele.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majoritătii plătilor din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agenţiilor lor de plăţi. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăţi directe ale fermierilor. Comisia desfăşoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele şi reacţiile în ceea ce priveşte deficienţele sunt suficiente, şi are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că reacţiile statului membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.
Corecţia financiară este proporţională cu rata erorilor. Decizia a fost luată în urma unui proces de conciliere între Comisie şi statele membre, pe baza datelor obiective de pe teren şi a riscului de utilizare incorectă a fondurilor.

Sursa: Comisia Europeană

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here