21 Ianuarie, 2018

Ce aspecte-cheie trebuie să avem în vedere la verificarea contabilă a conturilor de cheltuieli şi venituri?

Conform actelor normative aplicabile în domeniul contabilităţii, luând în considerare doctrina şi practica contabilă, enumerăm mai jos câteva elemente-cheie pe care trebuie să le avem în vedere în ceea ce priveşte verificarea contabilă a conturilor de cheltuieli şi venituri:

- toate cheltuielile şi veniturile care se regăsesc reflectate în balanţă sunt în concordanţă cu reglementările contabile aplicabile şi sunt înregistrate în baza documentelor justificative;
- este respectată separarea operaţiunilor pe exerciţii financiare;
- calculul impozitului pe profit este calculat şi reflectat conform reglementările fiscale aplicabile;
- gruparea cheltuielilor şi a veniturilor permite calculul rezultatelor pe feluri de rezultate (din exploatare, financiare, extraordinare).

Regula generală este că o cheltuială trebuie să fie recunoscută în contabilitate numai dacă prin consumul de resurse ale entităţii se vor genera venituri. În acest context, în legătură cu cheltuielile şi veniturile se verifică:

- dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
- dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
- dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
- dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
- dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
- dacă se respectă graficele de circulaţie a documentelor şi procedurile contabile aprobate de conducere;
- dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu