Odată cu publicarea Cărţii verzi care tratează această temă, Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai bine orientată şi mai ambiţioasă pentru viitor, de natură sa edifice consumatorii din interiorul şi din afara UE în privinţa calităţii, tradiţiilor şi valorii adăugate a produselor agricole şi alimentare din Europa.

La prezentarea Cărţii verzi la Bruxelles (14 iulie a.c.), Dacian Cioloş, comisarul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a afirmat: „Pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fermierii din Europa se conformează unor norme mai stricte decât concurenţii lor din alte părţi ale lumii în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, condiţiile de mediu şi bunăstarea animalelor. Sectorul agricol european necesită o politică de promovare ambiţioasă şi eficace, care să evidenţieze valoarea adăugată a sectorului. Este de asemenea important pentru creşterea economică şi pentru crearea de locuri de muncă în Europa ca sectorul agroalimentar din UE să işi poată îmbunătăţi poziţia pe pieţele tradiţionale şi pe cele emergente. Prin urmare, trebuie să ne gândim la soluţia optimă de adaptare a schemelor noastre în sprijinul acestui obiectiv.”

Cartea verde ridică o serie de probleme complexe şi invită toate părţile interesate (consumatori, producători, distribuitori şi autorităţi) să îşi prezinte comentariile şi sugestiile până la 30 septembrie 2011. Pe baza acestor răspunsuri, Comisia va redacta o comunicare în vederea publicării anul viitor, menită să ducă la formularea unor propuneri legislative.

Cartea verde conţine patru secţiuni: valoarea adăugată la nivel european a acestei politici de promovare, obiective şi măsuri de utilizat pe piaţa internă a UE, inclusiv pe pieţele locale şi regionale, obiective şi măsuri de utilizat pe pieţele mondiale şi chestiuni mai ample referitoare la conţinutul şi gestionarea politicii.

Diversele întrebări formulate, în număr de 16, vizează diferite aspecte şi conţin o serie de sugestii concepute pentru a stimula răspunsurile. De exemplu, întrebările ating subiecte precum nevoile specifice de informare şi promovare, atât pe piaţa UE, cât şi pe cea externă, şi priorităţile care ar trebui stabilite.

Una dintre întrebări abordează de asemenea tema programelor destinate mai multor ţări şi a măsurilor care pot fi luate pentru încurajarea programelor cu o dimensiune europeană mai amplă.

Context. Normele UE referitoare la informarea şi promovarea în sectorul agroalimentar au fost elaborate în anii ′80. In decursul anilor au fost adaptate, în special cu ocazia creşterii numărului de etichete calitative.

Bugetul UE alocat promovării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului a atins 50,6 milioane EUR în 2007, 53,2 milioane EUR în 2008, 47,4 milioane EUR în 2009 şi 47,4 milioane EUR în 2010. În sistemul actual, majoritatea programelor sunt orientate către piaţa UE (71% din programe, reprezentând 74% ca valoare) şi aproximativ 8% sunt orientate spre mai multe ţări.

Între 2006 şi 2010 au fost aprobate 190 de programe, majoritatea fiind scheme cu durata de 3 ani, în valoare totală de 259,4 milioane EUR din bugetul UE (N.B: acestea trebuie cofinanţate de organizaţiile participante şi de statele membre). De asemenea, conform regulilor stricte care se aplică, aproximativ 59% din solicitări au fost refuzate în perioada 2006-2010.

Sursa: Comisia Europeană

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here