Departamentul de Comunicare al Curţii Constituţionale a României (CCR) a anunţat ieri că, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a constatat că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece încalcă principiul neretroactivităţii legii civile, urmând ca motivaţia să fie publicată în Monitorul Oficial.
Prevederile declarate neconstituţionale stabilesc: (2) Indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Dispoziţiile art. 1 la care se raportează alin. (2) prevăd că în anul 2013 indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.
Ca efect al acestei decizii, dispoziţiile art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, referitoare la aplicarea în cursul anului 2013 a unui indice de corecţie de 1,06 adus punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, se vor aplica doar persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, respectiv data de 23 ianuarie 2013, urmând ca persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011 până la data de 23 ianuarie 2013 să li se aplice dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, conform căruia „(1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată. Prevederile alin. (1) se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.”

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here