Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (CCR)  în data de 5 mai 2016, “Curtea Constituţională…..cu  cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate formulată în Dosarul nr. 1778D/2015 (conexat cu Dosar nr.157D/2016) şi a constatat că dispoziţiile art.52 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt neconstituţionale”.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Brăila – Secţia I civilă.

CCR a constatat că măsura suspendării contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, constituie o restrângere disproporţionată a dreptului la muncă, ocrotit de art.41 alin.(1) din Constituţie1.

În fine mai menționăm și faptul că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul CCR în data de 5 mai 2016 vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conţinutul textului de lege declarat neconstituţional de CCR?

Art.52 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

 „(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile , în condiţiile legii;”

Ce efecte produce Decizia Curţii Constituţionale din data de 5 mai 2016 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art.52 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei Curţii (5 mai 2016) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art.52 alin.(1) lit.a) din Codul muncii.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art.52 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- in speta art.52 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003-Codul muncii- cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă a art.52 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

_____________

1 Art.41 alin.(1) din Constituţie: Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.

2 Cercetarea disciplinara prealabilă constă în cercetarea unei abateri disciplinare săvârșite de un salariat al angajatorului și presupune convocarea salariatului cercetat disciplinar în vederea formulării apărărilor sale, strângerea probelor in vederea dovedirii săvârșirii abaterii disciplinare de către salariat, stabilirea vinovăției salariatului respectiv și propunerea făcută angajatorului de către comisia de cercetare disciplinară în sensul aplicarii salariatului cercetat a unei sancțiuni disciplinare dintre cele enumerate de Codul Muncii (avertismentul scris; retrogradarea din funcție, acordându-se salariul corespunzător noii funcții, pentru o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile; reducerea salariului de baza pe o perioadă cuprinsă între 1–3 luni cu 5–10% ; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă ).

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here