Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri că sunt neconstituționale dispozițiile actului normativ de modificare și completare a Legii privind funcționarea SRR și SRTv, care prevăd numirea unor noi Consilii de Administrație, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare, și obligarea reprezentanților CA să renunțe la calitatea de membru de partid, pe timpul exercitării mandatului.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis LegeStart, Curtea a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de PNL și PMP și a constatat că dispozițiile art.I pct.3, referitor la modificarea art.20 alin.(21) lit.a) teza întâi și ale art.II din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune sunt neconstituționale.

Pentru pronunțarea soluției de admitere, Curtea a constatat că dispozițiile art.I pct.3, referitor la modificarea art.20 alin.(21) lit.a) teza întâi din Legea nr. 41/1994, contravin prevederilor art. 40 alin. (3) din Constituție, prin aceea că obligă membrii Consiliului de Administrație să renunțe la calitatea de membru de partid, pe timpul exercitării mandatului. Or, această normă fundamentală, ce configurează cadrul în care poate fi exercitat dreptul de asociere, are caracter restrictiv, în considerarea enumerării stricte și limitative prevăzute de textul constituțional. Prin urmare, orice altă excepție în ce privește exercițiul dreptului fundamental de asociere în partide politice reprezintă o adăugare la Constituție, nepermisă de caracterul suprem al acesteia și de preeminența sa în raport cu ansamblul legislației infraconstituționale, așa cum reiese din art.1 alin.(5) din Legea fundamentală“, se arată în comunicat.

Judecătorii au apreciat că pentru acest motiv, întrucât membrii Consiliilor de Administrație ale SRR și SRTv nu intră în categoria funcționarilor publici prevăzuți de legea organică, deci nu se regăsesc printre excepțiile prevăzute în mod expres de art.40 alin.(3) din Constituție, rezultă că dispozițiile art.I pct.3 din legea supusă controlului, care prevăd obligația acestora de a renunța, pe timpul exercitării mandatului, la calitatea de membru de partid, sunt neconstituționale.

De asemenea, Curtea a reținut, cu privire la dispozițiile art.II, că acestea modifică în mod substanțial forma legii adoptate în prima Cameră sesizată, introducând o nouă cauză de încetare a mandatelor CA prin care s-a conferit o altă configurație acestei problematici, și că Senatul, în calitate de for decizional, a depășit, astfel, limitele constituționale impuse de principiul bicameralismului, încălcând art.61 alin.(2) din Constituție.

Pe de altă parte, întrucât regimul juridic al mandatelor Consiliilor de Administrație ale SRR și SRTv este deja reglementat prin norme juridice în vigoare, care produc efecte juridice, Curtea a constatat că orice modificare a acestui regim, sub aspectul condițiilor de numire a membrilor, interdicțiilor, incompatibilităților sau cauzelor de încetare a mandatelor, nu se poate realiza decât cu respectarea principiului neretroactivității legii civile. Or, dispozițiile cuprinse în art.II din lege, care prevăd numirea unor noi Consilii de Administrație la SRR și la SRTv, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, cu consecința încetării de drept a mandatului Consiliilor de Administrație ale SRR și SRTv aflate în funcție, sunt neconstituționale, întrucât încalcă art.15 alin.(2) din Legea fundamentală“, mai menționează CCR.

Articolul continuă pe următoarea pagină

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here