Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că este neconstituţională prevederea legală referitoare la obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii.
Potrivit unui comunicat de presă postat pe 7 mai pe site-ul oficial al CCR, “Curtea Constituţională… cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate formulată într-un dosar şi a constatat că prevederile art. 2 alin. 1 şi 12 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti”.

Care este conţinutul textelor de lege declarate neconstituţionale de Curte?

Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 601 alin. 1 lit. a-f din Legea nr. 192/2006 (art.2 alin. 12 din Legea nr.192/2006).

Care sunt litigiile în care părţile şi/sau partea interesată, după caz, erau ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii?

Potrivit art. 601 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64 (n.a. – continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce efecte produce Decizia CCR din 7 mai?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a art. 2 alin. 1 şi 12 din Legea nr. 192/2006, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.
Potrivit art. 147 alin. 1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 4 din Constituţie, „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Ce înţelegem din Decizia CCR?

În intervalul de la data pronunţării deciziei Curţii (7 mai) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial, trebuie respectate încă prevederile art. 2 alin. 1 şi 12 din Legea nr. 192/2006.
De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.
Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii în Monitorul Oficial dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art. 2 alin. 1 şi 12 din Legea nr. 192/2006, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă, practic, că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale din Legea nr. 192/2006 cu dispoziţiile Constituţiei.
După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art. 2 alin. 1 şi 12 din Legea nr. 192/2006, îşi încetează efectele juridice dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.
——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here