Decizia nr. 100/2021 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Pe rol se află soluționarea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, obiecție formulată de Guvernul României.

În motivarea obiecției de neconstituționalitate, autorul sesizării arată că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2020 a fost introdus un nou articol în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, și anume art. XIX, cu denumirea marginală Măsuri în domeniul asociațiilor și fundațiilor, prin care legiuitorul delegat a prevăzut că, pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.

Raportat la obiectul sesizării, arată că Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020, adoptată de Senat ca primă Cameră sesizată, a validat fără modificări textul ordonanței adoptate de Guvern, însă Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a adoptat o formă modificată a legii care cuprinde, pe lângă textul inițial care prevede aprobarea ordonanței de urgență, și un nou articol, care vizează modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, în sensul eliminării capitalizării accesoriilor creanțelor suspendate de la plată (dobânzi și comisioane) la finalul perioadei de suspendare, în cazul în care termenul legal inițial de acordare al acestei facilități se prelungește.

Având în vedere aceste aspecte, autorul sesizării invocă “potențiale” vicii de neconstituționalitate ale legii analizate, și anume posibila încălcare a principiului bicameralismului, a principiului neretroactivității legii civile, precum și a dreptului de proprietate privată.

Referitor la criticile de neconstituționalitate intrinsecă privind posibila încălcare a principiului neretroactivității legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituție, autorul sesizării menționează faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 prevede reglementarea unor măsuri “începând cu data de 15 mai 2020”, iar prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 de completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 se aplică “pe durata stării de alertă”.

Așa fiind, având în vedere faptul că dispoziția de completare se încorporează, de la data intrării în vigoare, în actul de bază, conform art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, autorul sesizării susține că legea criticată este susceptibilă a avea caracter retroactiv, întrucât se aplică începând cu data de 15 mai 2020, în condițiile în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2020 a fost adoptată la 1 octombrie 2020.

Referitor la posibila încălcare a dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 coroborat cu art. 135 din Constituție, autorul sesizării susține că prin intermediul art. II din legea criticată s-a intervenit asupra conținutului normativ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, în sensul eliminării capitalizării accesoriilor creanțelor suspendate de la plată (dobânzi și comisioane) la finalul perioadei de suspendare, în cazul în care termenul legal inițial de acordare a acestei facilități, respectiv 31 decembrie 2020, se prelungește.

Arată, astfel, că soluția cuprinsă în art. II din legea criticată intervine în legătură cu contractele de împrumut cu titlu oneros, a căror natură presupune tocmai plata unor dobânzi și accesorii, încheiate între creditorii și debitorii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, ceea ce presupune o ingerință în dreptul de proprietate al creditorilor care, ca efect al acestei norme, nu mai au posibilitatea de a percepe accesoriile creanței principale pe durata suspendării plății acesteia, fiind lipsiți de un atribut al dreptului de proprietate privată (fructus).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here