Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale – CCR (www.ccr.ro) în data de 24.09.2019, “Curtea Constituţională. … cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață este neconstituțională.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conţinutul textului de lege analizat de CCR? 

Art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală: „(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: […] b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. […]”. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 24.09.2019 mai sus amintită? 

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 589 alin.(1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective? 

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (24.09.2019) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, în speţă prevederile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală , sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituționale – în speță prevederile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, cu dispozițiile Constituției.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă prevederile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală , îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de Codul de procedură penală? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here