17 Ianuarie, 2020

CCR: Este obligatorie citarea reprezentanților legali (părinți, tutore) în cadrul urmăririi penale a unui minor care a împlinit 16 ani?

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (www.ccr.ro) în data de 06.03.2018, CCR, cu  unanimitate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituţionale. 

În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, CCR a constatat că în cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi care au calitatea de persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, trebuie să li se asigure garanţiile procedurale specifice, în considerarea situaţiei de vădită vulnerabilitate în care aceştia se află, deoarece ascultarea şi confruntarea făcându-se la sediul organului de urmărire penală, acestea capătă un grad de oficialitate cu care minorul nu este obişnuit, fapt ce ar putea influenţa negativ calitatea declaraţiilor.

De aceea, autoritatea competentă trebuie să asigure copiilor dreptul de a fi însoţiţi de titularul răspunderii părinteşti sau de un alt adult corespunzător, condiţionat de interesul superior al copilului şi de împrejurarea că prezenţa persoanei respective nu va aduce atingere procedurilor penale. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat CCR, respectiv Judecătoriei Iaşi – Secţia penală. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textelor de lege declarate neconstituţionale de CCR? 

Art. 505 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală: 

(1) Când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, organul de urmărire penală citează părinții acestuia ori, după caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum și direcția generală de asistență socială și protecție a copilului din localitatea unde se desfășoară audierea.

(2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16 ani, citarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se dispune numai dacă organul de urmărire penală consideră necesar. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 06.03.2018 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (06.03.2018) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 505 alin. (1) și (2) din Codul de procedură în forma actuală.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi  sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale – în speță  dispoziţiile art.505 alin.(2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură – cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de Codul de Procedură Penală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu