Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 16.06.2020, “Curtea Constituţională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 este neconstituțională, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.44 alin.(2) fraza a doua din Constituție[1].

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Tribunalul Timiş.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conţinutul textului de lege analizat de CCR?

Art.II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002: „(4) În situaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor care au dobândit un drept de folosinţă special asupra unor terenuri în condiţiile alin. (1), dreptul de folosinţă astfel dobândit se converteşte, la cerere, în drept de proprietate, după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele respective.”

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 16.06.2020 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a sintagmei „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie,Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR ( 16.06.2020) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă   prevederile neconstituționale-în speță sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  a sintagmei „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță   sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin.(4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002,  cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă , îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

[1] Art.44 alin.(2) fraza a doua din Constituție:  (2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here