De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 49 din 18.01.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 659/30.10.2018 și menționam faptul că, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituție, de la data publicării (în cazul de față de la data de 18.01.2019) decizia CCR este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. 

Menționăm faptul că, prin decizia mai sus-amintită, CCR, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 19[1] și art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

Cum și-a motivat autorul – în esență – excepția de neconstituționalitate? 

Autorul excepției consideră că dispozițiile de lege criticate -art. 19 și art. 21 din Legea nr. 223/2015– contravin prevederilor art. 4 alin. (2) și ale art. 16 alin. (1) din Constituție, referitoare la egalitatea între cetățeni și egalitatea în drepturi.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia arată că textele de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât stabilesc că reducerea vârstei standard de pensionare nu se poate aplica decât persoanelor care îndeplinesc criteriile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015[2]. Or, diferențierea între o categorie sau alta de beneficiari ai măsurilor compensatorii de reducere a vârstei de pensionare nu se poate raporta la o perioadă petrecută în serviciu sau la vechimea în muncă, ci la existența sau inexistența condițiilor deosebite de muncă în care aceștia și-au desfășurat activitatea. 

Cum a motivat CCR – în esență – decizia sa? 

Examinând excepția de neconstituționalitate, CCCR a constatat că art. 16 din Legea nr. 223/2015 stabilește condițiile acordării pensiei de serviciu pentru limită de vârstă, impunând trei cerințe: una dintre acestea privește calitatea titularului acestui tip de pensie, a doua se referă la vârsta de pensionare, iar a treia are în vedere vechimea efectivă și vechimea în serviciu. Cât privește calitatea titularului pensiei de serviciu, textul de lege se referă la “militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate”. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, vârstă ce se va atinge printr-o creștere treptată, până în luna ianuarie 2030. Dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015 prevăd o condiție de vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu. Potrivit art. 3 lit. f) și g) din Legea nr. 223/2015, vechimea efectivă este constituită din perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obținerii unei pensii în condițiile legii și nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, respectiv grupa I și/sau a II-a de muncă. Vechimea în serviciu este constituită, potrivit art. 3 lit. e) din Legea nr. 223/2015, din perioada în care o persoană din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională s-a aflat în una dintre următoarele situații: a avut calitatea de cadru militar/polițist/funcționar public cu statut special, în activitate; a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/polițist de frontieră angajat cu contract/soldat și gradat voluntar/soldat și gradat profesionist; a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituții militare de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare/polițiștilor/funcționarilor publici cu statut special, cu excepția învățământului liceal; a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist; a fost în captivitate; a îndeplinit activități pastoral-misionare, duhovnicești și religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, prin încheierea unui contract individual de muncă.

Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care îndeplinesc condițiile de vechime în serviciu prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și au desfășurat activitatea în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 21 alin. (1) din aceeași lege.

Art. 19 din Legea nr. 223/2015 prevede o excepție de la dispozițiile art. 16 din aceeași lege, stabilind că militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliți în condițiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că îndeplinirea condițiilor de vechime efectivă și vechime în serviciu nu este relevantă, criteriul determinat în funcție de care ar trebui acordat beneficiul reducerii vârstei de pensionare fiind doar acela al desfășurării activității în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții.

Față de aceste critici, CCR a reținut că pensia militară de stat, reglementată de Legea nr. 223/2015, este un tip de pensie mai avantajos decât alte tipuri de pensii, acordate altor categorii profesionale, legiuitorul întemeindu-și această opțiune legislativă pe principiul “recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei”, principiu pe care îl menționează în art. 2 lit. f) din actul normativ menționat. Cu toate acestea, așa cum s-a reținut și mai sus, simpla calitate de militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare ori desfășurarea muncii în condițiile pe care aceste profesii le presupun sau chiar în condiții mai vătămătoare, așa cum sunt cele la care face referire art. 21 din Legea nr. 223/2015, nu sunt suficiente pentru a obține dreptul la pensie militară de stat, esențială fiind îndeplinirea cerințelor de vârstă și de vechime, prevăzute de lege. Aceste condiționări decurg din însăși esența dreptului la pensie de serviciu, care se acordă în considerarea faptului că, odată cu înaintarea în vârstă și ca urmare a uzurii fizice și psihice determinate de exercitarea activității profesionale o perioadă mai îndelungată, capacitatea persoanei de a munci se diminuează, impunând retragerea din viața profesională, iar statul compensează pierderea veniturilor provenite din remunerarea muncii prin acordarea dreptului la pensie. Faptul că legiuitorul, având în vedere unele împrejurări speciale, așa cum sunt cele prevăzute în art. 19 sau art. 21 din Legea nr. 223/2015, a instituit unele condiții mai avantajoase pentru obținerea dreptului la pensie de serviciu decât cele stabilite prin art. 16 din aceeași lege nu poate fi echivalat cu negarea rațiunilor pentru care se acordă acest drept, mai sus arătate, și lipsirea de relevanță a cerințelor de vârstă și vechime.

Așa fiind, CCR a apreciat că aplicarea unui tratament juridic diferit persoanelor care îndeplinesc aceste cerințe, în sensul acordării dreptului la pensie militară de serviciu, față de cele care nu întrunesc aceste condiții nu echivalează cu instituirea unui tratament diferit pentru categorii de persoane aflate în situații similare, astfel că sunt lipsite de susținere criticile referitoare la încălcarea prevederilor constituționale referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor.[1]    Art. 19 din Legea nr. 223/2015: “Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliți în condițiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.”;
[2]    Art. 16 din Legea nr. 223/2015:. -(1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
      a) au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
      b) au o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.
      (2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Ai nevoie de Legea nr. 223/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

2 COMENTARII

  1. Buna ziua . Am o intrebare am iesit la pensie anticipat partial pe apt limitat conform legi 223/2015 art 18 ali (1) lit b am lucrat 24 de ani in MAPN vreau sa stiu daca din pinct de vedere juridic poti acumula venituri de la privat

  2. MApN,cand are de gand sa verifice haosul creat dupa aplicarea Legii 223/2015 ( in anii 2016,2017 ), inechitatile create intre pensionari, hotiile in special prin furtul de identitate ,etc ?Casa sectoriala de pensii a mapn evita sa dea explicatii ,cum au aparut acele micsorari de pensii fata de Legea anterioara 263/2010 ? Cei angajati la MApN in cadrul serviciului FINANTE CONTABILITATE, cei angajati La CSP a mapn ,cei platiti pentru a lamuri situatia creata , de ce nu intreprind nimic ? Oare ca sa nu fie descoperiti TALHARII, ESCROCII ? Oare cati escroci (inclusiv cei din familiile lor ) iau banii pe care altii i-au muncit din greu ?Au taiat veniturile noastre , le-au inghetat si ne-au scazut nivelul de trai ! Ciolos ,SECURIST ORDINAR ,tu ai dat ordonanta de guvern si ai AMPUTAT de-a valma pensiile ! Una este sa amputezi pensii de 5000- 40.000 de roni si alta pensii militare de1500-2000 roni 1 De ce nu se admite cat iese din calcul , numai magistratii au acest drept ? De ce numai 85 % din pensie ? Cretinul care a trimis ultima decizie ,nu a vazut ca in anul 1999 cand a iesit la pensie militarul , varsta standard de pensionare ,nu putea sa fie 56,7ani ci numai 55 de ani ? Deasemenea ,de ce nu a specificat “LIMITA DE VARSTA” ?Apoi :grupa1 de munca ,de ce nu este luata in considerare ?Legea grupelor de munca data curand ,de ce nu se aplica si militarilor ?S-a aplicat “Patul lui Procust ” pentru grupa 1,nu s-au marit pensiile pentru aceasta ,este mai simplu SA FURATI .Cand schimbati o lege la militari , nu mai dati cretinilor sa calculeze ,nu se pricep,nici nu le pasa daca intalnesc ANOMALIi. , nu le analizeaza . Daca aceasta lege 223/2015 era aplicata corect nu se ajungea cred la aceste discrepante intre pensionarii cu ,cariera cvasi-identice .De ex cum se poate ca unii (din ultimii ani) sa aiba un spor ca au lucrat in AA RADIOLOCATIE iar cei care deja saracii s-au prapadit (la nici 60 de ani) si care au lucrat in acest domeniu zeci de ani (grupa 1), nu au acest spor ?Vai de capul tau ARMATA , cum te joci asa cu soarta oamenilor ? CSP a mapn afost OARBA ? In cazul meu ,sunt toate documentele in dosar :decizia mea de pensie civila (40 ani activitate ), decizia sotului din1999(52 de ani vechime cumulata – numai in ARMATA), cuantum pensie civila , decizie pensie dupa sot (jumatate )conform L263/2010, decizie pensie dupa sot 223/2015 ! Chiar nu ati vazut cum a scazut nivelul meu de trai,nu ati vazut anomalia ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here